Yrkesförare Lastbil C och CE behörighet

Utbildningens ID: 122547

Lastbilsförare transporterar olika sorters gods, det kan vara byggmaterial, livsmedel, kemikalier, bränsle eller levande djur. Det behövs både kunskap och ansvarskänsla för att hantera godset på ett säkert sätt i trafiken. Lastbilsförare har ett självständigt yrke, som kräver att man är bra på att planera och organisera sina uppgifter. Det är också ett serviceyrke där lastning och lossning av gods innebär mycket kundkontakter.
De flesta lastbilsförare är anställda på åkerier. Många förare är enskilda företagare, enmansföretagare eller fåmansföretagare, som både har anställda förare, men som också kör själva.

Arbetsuppgifter
Lastbilsförare arbetar med att transportera olika sorters gods.
Lastning och lossning ingår ofta i arbetet, liksom att beräkna godsets vikt och volym. Vid lastning måste man tänka både på i vilken ordning godset ska lossas och hur fordonet blir bäst lastat med tanke på stabilitet och lastsäkring.

De flesta lastbilsförare arbetar som distributionsförare. De kör ut gods från lagercentraler till olika godsmottagare, till exempel butiker och kontor. Distributionskörning innebär många stopp med på- och avstigningar ur fordonet.

Fjärrbilsförare fraktar gods på långa avstånd, ofta nattetid. Godset i fjärrbilen lämnas och hämtas oftast vid godsterminaler och lagercentraler. Fjärrbilsförare

Jobbmöjligheter
Det är brist på Lastbilsförare och därför finns mycket goda jobbmöjligheter.

Hur går utbildningen till?
Utbildningen genomförs som en kombination av lärarledd undervisning, självstudier, praktiska uppgifter och arbetsplatsförlagd utbildning. Nödvändiga certifieringar och intyg för yrket ingår i utbildningen.

Hur lång är utbildningen?
Utbildningslängd ca 21 veckor (över 23 år) alternativt 24 veckor (under 23 år).

När startar utbildningen?
Om det inte finns några aktuella starter så kan du fråga någon på din arbetsförmedling.

Mål
Att bli anställningsbar som Lastbilsförare.

Körkortstillstånd samt utifrån testerna i testmodulen

 • 128 Prov ADR-klass 1
  ID: 23058
  Utbildningsform: Certifierande
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 0

  Mål

  Certifikat efter genomförd modul

  Innehåll

  ADR-prov hos trafikverket

  Övrig information

 • 113 Arbete på väg nivå 1
  ID: 20114
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 1

  Mål

  Målet med modulen är att deltagaren ska erhålla bevis på att deltagaren känner till hur och varför ett vägarbete ser ut som det gör, samt förstår riskerna med vägen som arbetsplats. Utbildningen ska även ta upp olika roller, ansvar och skyldigheter mellan till exempel arbetsgivare och arbetstagare, beställare och utförare. Deltagaren ska efter utbildning erhålla intyg.

  Innehåll

  Modulen innehåller Arbete på väg nivå 1 teoriutbildning enligt trafikverkets riktlinjer.

  Övrig information

 • 109 Truckutbildning A2, A4 och B1
  ID: 20110
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 5

  Mål

  Målet med modulen är att deltagaren erhåller truck-kort.

  Innehåll

  Modulen innehåller utbildning och intyg för trucktyperna A2, A4 och B1 enligt TLP 10.

  Övrig information

 • 115 Mängdträning C
  ID: 20116
  Utbildningsform: Arbetsplatsförlagd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 15

  Mål

  Målet med modulen är att deltagaren får möjlighet att utveckla de kunskaper man tillgodogjort sig i undervisningen.

  Innehåll

  Modulen innehåller mängdträning, denna ska ske som arbetsplatsförlagt lärande (APL) hos ett åkeri.

  Övrig information

 • 127 Prov ADR-grundkurs
  ID: 23057
  Utbildningsform: Certifierande
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 0

  Mål

  Certifikat efter genomförd modul

  Innehåll

  ADR-grundkurs prov hos trafikverket

  Övrig information

 • 105 Förarutbildning körkortsklass CE
  ID: 20106
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 15

  Mål

  Modulen ska ge deltagaren tillräcklig teoretisk undervisning samt körträning för att klara proven för körkortsklass CE.

  Innehåll

  Modulen innehåller Teoriutbildning enligt kursplan för CE (tsfs 2012:55), Övningskörning enligt kursplan för CE (tsfs 2012:55), Kunskapsprov och körprov. Modulen innehåller praktiska övningar i moment som körning med olika former av släp och trailers, 25,25. Deltagarna ska även få möjlighet att öva praktiskt i moment som en yrkesförare möter i sin vardag exempel på sådana är koppling av trailer och dolly, skötsel av fordon mm.

  Övrig information

 • 104 Förarutbildning körkortsklass C
  ID: 20105
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 30

  Mål

  Modulen ska ge deltagaren tillräcklig teoretisk undervisning samt körträning för att klara proven för körkortsklass C.

  Innehåll

  Modulen innehåller Teoriutbildning enligt kursplan för C (tsfs 2011:22), Övningskörning enligt kursplan för C (tsfs 2011:22), Kunskapsprov och körprov. Modulen innehåller även praktiska övningar i moment som en yrkesförare möter i sin vardag exempel på sådana är ergonomi och personlig säkerhet, hantering av kommunikationsutrustning och färdskrivare, lastning och lossning och hantering av bakgavellyft, sparsam körning/ eDriving, manövrering och trafiksäkerhet.

  Övrig information

 • 106 Yrkeskompetensbevis grundutbildning 140 timmar
  ID: 20107
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 18

  Mål

  Målet med utbildningen är att deltagaren erhåller sitt Yrkeskompetensbevis

  Innehåll

  Grundutbildning Yrkeskompensbevis

  Övrig information

 • 114 Arbete på väg nivå 2
  ID: 20115
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 1

  Mål

  Målet med modulen är att deltagaren ska erhålla behörighet och därmed erhålla aktuellt intyg att utrusta och märka ut sitt eget fordon samt kunskap om var och hur fordonet ska placeras för att uppnå optimal och god arbetsmiljö, samt god trafiksäkerhet för de trafikanter som passerar.

  Innehåll

  Modulen innehåller Arbete på väg nivå 2 teoriutbildning enligt trafikverkets riktlinjer.

  Övrig information

 • 107 Yrkeskompetensbevis grundutbildning 280 timmar
  ID: 20108
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 35

  Mål

  Målet med utbildningen är att deltagaren erhåller sitt Yrkeskompetensbevis

  Innehåll

  Grundutbildning Yrkeskompensbevis

  Övrig information

 • 108 Körning med lastbil på Halkbana
  ID: 20109
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 1

  Mål

  Målet med modulen är att deltagaren ska bli bekant med hur väglaget kan försvåra körning och vilka möjligheter föraren har för att undvika riskerna.

  Innehåll

  Modulen innehåller träning i manövrering.

  Övrig information

 • 116 Mängdträning CE
  ID: 20117
  Utbildningsform: Arbetsplatsförlagd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 10

  Mål

  Målet med modulen är att deltagaren får möjlighet att utveckla de kunskaper man tillgodogjort sig i undervisningen. I denna del av utbildningen ska det även finnas möjligheter att öva på olika typer av släp.

  Innehåll

  Modulen innehåller mängdträning, denna ska ske som arbetsplatsförlagt lärande (APL) hos ett åkeri.

  Övrig information

 • 111 ADR grundkurs
  ID: 20112
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 3

  Mål

  Målet med modulen är att deltagaren ska klara examineringen och därmed erhålla intyg.

  Innehåll

  Modulen innehåller ADR grundkurs teoriutbildning enligt MSB:s regler. Modulen behandlar de risker som kan uppstå och vilka regler som gäller. Modulen innehåler moment hur man ska agera om en olycka ändå inträffar, deltagaren ska få kunskap om vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

  Övrig information

 • 112 ADR klass 1
  ID: 20113
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 1

  Mål

  Målet med modulen är att deltagaren ska klara examineringen och därmed erhålla intyg.

  Innehåll

  Modulen innehåller ADR klass 1 teoriutbildning enligt MSB:s regler.

  Övrig information

Övriga utbildningstillfällen

Utbildningstillfällen saknas.

Leverantörer som eventuellt kan ge utbildningen


Leveransområde Leverantör
Eskilstuna Grönlunds Yrkesutbildningar AB
Falkenberg Grönlunds Yrkesutbildningar AB
Falun Trafique Sweden AB
Gotland YrkesAkademin AB
Gällivare YrkesAkademin AB
Gävle YrkesAkademin AB
Göteborg YrkesAkademin AB
Helsingborg YrkesAkademin AB
Hudiksvall Grönlunds Yrkesutbildningar AB
Jönköping Grönlunds Yrkesutbildningar AB
Karlskrona Grönlunds Yrkesutbildningar AB
Karlstad YrkesAkademin AB
Kristianstad YrkesAkademin AB
Luleå YrkesAkademin AB
Malmö Grönlunds Yrkesutbildningar AB
Norrköping YrkesAkademin AB
Nyköping Grönlunds Yrkesutbildningar AB
Skövde Trafique Sweden AB
Stockholm YrkesAkademin AB
Sundsvall YrkesAkademin AB
Södertälje Grönlunds Yrkesutbildningar AB
Umeå Grönlunds Yrkesutbildningar AB
Uppsala YrkesAkademin AB
Västerås Grönlunds Yrkesutbildningar AB
Växjö Trafique Sweden AB
Örebro Grönlunds Yrkesutbildningar AB
Östersund YrkesAkademin AB

Beskrivning

Lastbilsförare transporterar olika sorters gods, det kan vara byggmaterial, livsmedel, kemikalier, bränsle eller levande djur. Det behövs både kunskap och ansvarskänsla för att hantera godset på ett säkert sätt i trafiken. Lastbilsförare har ett självständigt yrke, som kräver att man är bra på att planera och organisera sina uppgifter. Det är också ett serviceyrke där lastning och lossning av gods innebär mycket kundkontakter. De flesta lastbilsförare är anställda på åkerier. Många förare är enskilda företagare, enmansföretagare eller fåmansföretagare, som både har anställda förare, men som också kör själva. Arbetsuppgifter Lastbilsförare arbetar med att transportera olika sorters gods. Lastning och lossning ingår ofta i arbetet, liksom att beräkna godsets vikt och volym. Vid lastning måste man tänka både på i vilken ordning godset ska lossas och hur fordonet blir bäst lastat med tanke på stabilitet och lastsäkring. De flesta lastbilsförare arbetar som distributionsförare. De kör ut gods från lagercentraler till olika godsmottagare, till exempel butiker och kontor. Distributionskörning innebär många stopp med på- och avstigningar ur fordonet. Fjärrbilsförare fraktar gods på långa avstånd, ofta nattetid. Godset i fjärrbilen lämnas och hämtas oftast vid godsterminaler och lagercentraler. Fjärrbilsförare Jobbmöjligheter Det är brist på Lastbilsförare och därför finns mycket goda jobbmöjligheter. Hur går utbildningen till? Utbildningen genomförs som en kombination av lärarledd undervisning, självstudier, praktiska uppgifter och arbetsplatsförlagd utbildning. Nödvändiga certifieringar och intyg för yrket ingår i utbildningen. Hur lång är utbildningen? Utbildningslängd ca 21 veckor (över 23 år) alternativt 24 veckor (under 23 år). När startar utbildningen? Om det inte finns några aktuella starter så kan du fråga någon på din arbetsförmedling. Mål Att bli anställningsbar som Lastbilsförare.


Förkunskaper

Körkortstillstånd samt utifrån testerna i testmodulen


Moduler

  128 Prov ADR-klass 1

  ID: 23058
  Utbildningsform: Certifierande
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 0

  Mål

  Certifikat efter genomförd modul


  Innehåll

  ADR-prov hos trafikverket


  Övrig information

  113 Arbete på väg nivå 1

  ID: 20114
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 1

  Mål

  Målet med modulen är att deltagaren ska erhålla bevis på att deltagaren känner till hur och varför ett vägarbete ser ut som det gör, samt förstår riskerna med vägen som arbetsplats. Utbildningen ska även ta upp olika roller, ansvar och skyldigheter mellan till exempel arbetsgivare och arbetstagare, beställare och utförare. Deltagaren ska efter utbildning erhålla intyg.


  Innehåll

  Modulen innehåller Arbete på väg nivå 1 teoriutbildning enligt trafikverkets riktlinjer.


  Övrig information

  109 Truckutbildning A2, A4 och B1

  ID: 20110
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 5

  Mål

  Målet med modulen är att deltagaren erhåller truck-kort.


  Innehåll

  Modulen innehåller utbildning och intyg för trucktyperna A2, A4 och B1 enligt TLP 10.


  Övrig information

  115 Mängdträning C

  ID: 20116
  Utbildningsform: Arbetsplatsförlagd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 15

  Mål

  Målet med modulen är att deltagaren får möjlighet att utveckla de kunskaper man tillgodogjort sig i undervisningen.


  Innehåll

  Modulen innehåller mängdträning, denna ska ske som arbetsplatsförlagt lärande (APL) hos ett åkeri.


  Övrig information

  127 Prov ADR-grundkurs

  ID: 23057
  Utbildningsform: Certifierande
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 0

  Mål

  Certifikat efter genomförd modul


  Innehåll

  ADR-grundkurs prov hos trafikverket


  Övrig information

  105 Förarutbildning körkortsklass CE

  ID: 20106
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 15

  Mål

  Modulen ska ge deltagaren tillräcklig teoretisk undervisning samt körträning för att klara proven för körkortsklass CE.


  Innehåll

  Modulen innehåller Teoriutbildning enligt kursplan för CE (tsfs 2012:55), Övningskörning enligt kursplan för CE (tsfs 2012:55), Kunskapsprov och körprov. Modulen innehåller praktiska övningar i moment som körning med olika former av släp och trailers, 25,25. Deltagarna ska även få möjlighet att öva praktiskt i moment som en yrkesförare möter i sin vardag exempel på sådana är koppling av trailer och dolly, skötsel av fordon mm.


  Övrig information

  104 Förarutbildning körkortsklass C

  ID: 20105
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 30

  Mål

  Modulen ska ge deltagaren tillräcklig teoretisk undervisning samt körträning för att klara proven för körkortsklass C.


  Innehåll

  Modulen innehåller Teoriutbildning enligt kursplan för C (tsfs 2011:22), Övningskörning enligt kursplan för C (tsfs 2011:22), Kunskapsprov och körprov. Modulen innehåller även praktiska övningar i moment som en yrkesförare möter i sin vardag exempel på sådana är ergonomi och personlig säkerhet, hantering av kommunikationsutrustning och färdskrivare, lastning och lossning och hantering av bakgavellyft, sparsam körning/ eDriving, manövrering och trafiksäkerhet.


  Övrig information

  106 Yrkeskompetensbevis grundutbildning 140 timmar

  ID: 20107
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 18

  Mål

  Målet med utbildningen är att deltagaren erhåller sitt Yrkeskompetensbevis


  Innehåll

  Grundutbildning Yrkeskompensbevis


  Övrig information

  114 Arbete på väg nivå 2

  ID: 20115
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 1

  Mål

  Målet med modulen är att deltagaren ska erhålla behörighet och därmed erhålla aktuellt intyg att utrusta och märka ut sitt eget fordon samt kunskap om var och hur fordonet ska placeras för att uppnå optimal och god arbetsmiljö, samt god trafiksäkerhet för de trafikanter som passerar.


  Innehåll

  Modulen innehåller Arbete på väg nivå 2 teoriutbildning enligt trafikverkets riktlinjer.


  Övrig information

  107 Yrkeskompetensbevis grundutbildning 280 timmar

  ID: 20108
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 35

  Mål

  Målet med utbildningen är att deltagaren erhåller sitt Yrkeskompetensbevis


  Innehåll

  Grundutbildning Yrkeskompensbevis


  Övrig information

  108 Körning med lastbil på Halkbana

  ID: 20109
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 1

  Mål

  Målet med modulen är att deltagaren ska bli bekant med hur väglaget kan försvåra körning och vilka möjligheter föraren har för att undvika riskerna.


  Innehåll

  Modulen innehåller träning i manövrering.


  Övrig information

  116 Mängdträning CE

  ID: 20117
  Utbildningsform: Arbetsplatsförlagd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 10

  Mål

  Målet med modulen är att deltagaren får möjlighet att utveckla de kunskaper man tillgodogjort sig i undervisningen. I denna del av utbildningen ska det även finnas möjligheter att öva på olika typer av släp.


  Innehåll

  Modulen innehåller mängdträning, denna ska ske som arbetsplatsförlagt lärande (APL) hos ett åkeri.


  Övrig information

  111 ADR grundkurs

  ID: 20112
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 3

  Mål

  Målet med modulen är att deltagaren ska klara examineringen och därmed erhålla intyg.


  Innehåll

  Modulen innehåller ADR grundkurs teoriutbildning enligt MSB:s regler. Modulen behandlar de risker som kan uppstå och vilka regler som gäller. Modulen innehåler moment hur man ska agera om en olycka ändå inträffar, deltagaren ska få kunskap om vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.


  Övrig information

  112 ADR klass 1

  ID: 20113
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 1

  Mål

  Målet med modulen är att deltagaren ska klara examineringen och därmed erhålla intyg.


  Innehåll

  Modulen innehåller ADR klass 1 teoriutbildning enligt MSB:s regler.


  Övrig information


Tillfällen

Övriga utbildningstillfällen

Utbildningstillfällen saknas.

Leverantörer som eventuellt kan ge utbildningen

  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Eskilstuna', leverantorer=[Grönlunds Yrkesutbildningar AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Falkenberg', leverantorer=[Grönlunds Yrkesutbildningar AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Falun', leverantorer=[Trafique Sweden AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Gotland', leverantorer=[YrkesAkademin AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Gällivare', leverantorer=[YrkesAkademin AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Gävle', leverantorer=[YrkesAkademin AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Göteborg', leverantorer=[YrkesAkademin AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Helsingborg', leverantorer=[YrkesAkademin AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Hudiksvall', leverantorer=[Grönlunds Yrkesutbildningar AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Jönköping', leverantorer=[Grönlunds Yrkesutbildningar AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Karlskrona', leverantorer=[Grönlunds Yrkesutbildningar AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Karlstad', leverantorer=[YrkesAkademin AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Kristianstad', leverantorer=[YrkesAkademin AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Luleå', leverantorer=[YrkesAkademin AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Malmö', leverantorer=[Grönlunds Yrkesutbildningar AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Norrköping', leverantorer=[YrkesAkademin AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Nyköping', leverantorer=[Grönlunds Yrkesutbildningar AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Skövde', leverantorer=[Trafique Sweden AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Stockholm', leverantorer=[YrkesAkademin AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Sundsvall', leverantorer=[YrkesAkademin AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Södertälje', leverantorer=[Grönlunds Yrkesutbildningar AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Umeå', leverantorer=[Grönlunds Yrkesutbildningar AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Uppsala', leverantorer=[YrkesAkademin AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Västerås', leverantorer=[Grönlunds Yrkesutbildningar AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Växjö', leverantorer=[Trafique Sweden AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Örebro', leverantorer=[Grönlunds Yrkesutbildningar AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Östersund', leverantorer=[YrkesAkademin AB]}