Sök levererantör inom Stöd och matchning

Du väljer själv vilken av våra leverantör du vill ha. Titta exempelvis först och främst på leverantörernas ratingbetyg men även på deras metodik, språk, branschkunskaper eller annan specialisering när du gör ditt val. Du kan även söka efter vilka leverantörer vi har på din ort. Meddela sedan din arbetsförmedlare vilken leverantör du har valt.

Möjlighet att byta leverantör

Du har möjlighet att ändra ditt val om du upplever att du inte får det stöd som motsvarar dina behov. Kontakta Arbetsförmedlingen så får du hjälp att byta leverantör.

Ratingbetyg är en service till dig när du ska välja leverantör av Stöd och matchning. Arbetsförmedlingen tar fram ratingbetygen genom att jämföra leverantörerna med varandra.

Leverantören får fyra, tre, två eller en stjärna beroende på hur stor andel av deltagarna som har fått jobb, eller har börjat studera, utifrån deltagarnas individuella förutsättningar. För att säkerställa beräkningarna behöver leverantören haft minst 18 deltagare under mätperioden.

De leverantörer som har högst ratingbetyg (fyra stjärnor), har lyckats bäst med att stötta deltagarna till arbete eller studier. Tre stjärnor är det näst högsta ratingbetyget, två stjärnor är det näst lägsta ratingbetyget och en stjärna det lägsta. Leverantörer som är nya eller saknar tillräckligt många deltagare under mätperioden har inte fått ratingbetyg. Det innebär att leverantörer kan ha ett bra resultat även om de saknar ratingbetyg.

Arbetsförmedlingen uppdaterar leverantörernas ratingbetyg i mitten av mars, juni, september och december. Senaste uppdateringen var 25 juni 2019.

Sök leverantör för tjänsten Stöd och matchning

Elvira Kunskapsutveckling AB

KA-nummer: 10038954

Ratingbetyg

Leverantören har fått det näst högsta ratingbetyget.

Presentation

ELVIRA Kunskapsutveckling är dotterbolag till ABF Stockholm. ELVIRA ger dig individuellt stöd och stärker dina möjligheter att få en anställning. Du kan också få stöd i att hitta en lämplig utbildning om det är en bättre väg för dig. Vi utgår från dina unika förutsättningar, behov och önskemål för att hitta flexibla och individuellt anpassade upplägg. Du får en egen handledare som stöd och bollplank under hela tiden hos oss. Tillsammans med din handledare gör du upp en handlingsplan för hur du ska komma tillbaka till arbetslivet, få ett arbete för första gången eller börja studera. Du får träffa en studie- och yrkesvägledare för kvalificerad hjälp att hitta den bästa vägen för dig att få arbete. Vi erbjuder en mängd seminarier, workshops, kompetenshöjande insatser och andra aktiviteter utifrån dina behov.

Du kan få hjälp med:

•Kartläggning av dina färdigheter och egenskaper kopplat till möjliga yrkesområden
•Att skriva professionella och riktade ansökningshandlingar
•Att söka och hitta jobb
•Matchning – utifrån dina förutsättningar och personliga mål marknadsför vi dig mot ditt yrkesområde
•Studiebesök
•Kontakter med arbetsgivare
•Intervjuträning och förberedelse inför en anställningsintervju
•Seminarier och workshops om olika arbetsrelaterade ämnen
•Studie- och yrkesvägledning
•Information om och hjälp med att söka utbildning
•Motiverande samtal
•Kompetenshöjande insatser – om du saknar någon grundkompetens för att bli anställningsbar, t.ex. grundläggande data
•Att hitta en praktik som kan leda till anställning

För dig som inte talar så bra svenska finns också:

•Språkundervisning med fokus på att prata bättre svenska
•Arbetsmarknadskunskap på lätt svenska
•Handledare och lärare som talar ditt språk
•Studie- och yrkesvägledning med tolk
•Språkstöd när du behöver det
•Samhällsinformation på olika språk

Vår personal talar bl.a. engelska, arabiska, farsi, ryska, tigrinja, amarinja, somaliska och franska.

Språk

Tjänsten kan erbjudas utan tolk på följande språk:

 • Amhariska
 • Arabiska
 • Dari
 • Engelska
 • Franska
 • Persiska
 • Ryska
 • Somaliska
 • Tigrinja

Branschkunskap

Verksamheten har följande branschkunskap. Läs mer i Yrken A-Ö.

 • Administration, Ekonomi, Juridik
 • Försäljning, inköp, marknadsföring
 • Hotell, restaurang, storhushåll
 • Hälso- och sjukvård
 • Transport

Här finns vi

Vissa adresser nedan kan inte visas på kartan.

  Om ELVIRA Kunskapsutveckling AB

  ELVIRA Kunskapsutveckling AB är ett utbildningsföretag som är dotterbolag till ABF Stockholm. Vårt kontor finns i ABF-huset på Sveavägen 41 och är öppet kl. 8.30 - 16.00 måndag till torsdag. På fredagar stänger vi kl. 15.00. Vi har sedan starten 1994 haft många uppdrag för olika myndigheter, kommuner, organisationer och företag. Vi har genomfört utbildningsinsatser, omställning och rehabiliteringstjänster av olika slag för att öka individers chanser till ett jobb eller för att kunna utvecklas inom sitt yrkesområde. Vi arbetar också med etablering och samhällsorientering för nyanlända invandrare i hela Stockholms län.

  Vi är ett seriöst och idéburet utbildningsföretag som håller dokumenterat hög kvalitet i våra kurser, utbildningar och andra uppdrag. Vi uppnår goda resultat och får genomgående mycket goda omdömen av våra uppdragsgivare och deltagare.

  Vi har genom våra många uppdrag byggt upp ett omfattande nätverk av kontakter med företag, kommuner, myndigheter, organisationer och föreningar. Vi har också ett kontaktnät med sociala företag.

  Så här arbetar vi

  Du får en egen handledare som följer dig under den period du är hos oss. Tillsammans kartlägger vi din samlade kompetens. Vi kartlägger också vilka möjligheter du har till anställning med din kompetens. Om det finns något du behöver komplettera för att förbättra din chans till anställning får du vägleding i lämpliga utbildningsvägar. Vi diskuterar vilken inriktning du vill ha på ditt arbetssökande. Vill du söka arbete som liknar det du tidigare haft eller vill du byta yrke? Vilka krav har du på en arbetsplats och vad är viktigt för dig i arbetslivet? Vill du hellre vidareutbilda dig?
  Du får bl.a. skriva ansökningshandlingar, göra studiebesök på företag du är intresserad av, kartlägga ditt nätverk och träna intervjuteknik. Samtidigt söker du arbete med stöd av vår personal.
  - Du är delaktig i planeringen av dina aktiviteter
  - Vi har ett personligt och engagerat bemötande
  - Vi har ett stort utbud av valbara aktiviteter, som seminarier och workshops
  - Utifrån dina förutsättningar och personliga mål marknadsför vi dig mot ditt specifika yrkesområde
  - Vi har ett stort nätverk av arbetsgivare i många branscher som vi kan matcha dig mot
  - Vi erbjuder grundläggande kompetensutveckling som kan stärka dina möjligheter till anställning

  Vår personal

  På ELVIRA arbetar ca. 40 personer. Personalgruppen visar en stor variation i yrkes- och utbildningsbakgrund, etnicitet och ålder. Ett femtontal av de anställda är certifierade arbetsmarknadscoacher. I personalgruppen finns också studie- och yrkesvägledare, integrationspedagoger, coacher, psykologer och lärare. ELVIRA:s personal har lång erfarenhet av att arbeta med människor med mycket varierande yrkes- och utbildningsbakgrund. Många har med vår hjälp fått anställning eller börjat studera. Vi har ett omfattande nätverk av arbetsgivare inom alla branscher och yrkesområden.

  ELVIRAs handledare är mycket kvalificerade med adekvat utbildning och lång erfarenhet av vägledande, stödjande och coachande samtal.

  För dig som inte talar så bra svenska

  Vår personal talar bl.a. engelska, arabiska, farsi, dari, ryska, tigrinja, amarinja, somaliska och franska. De hjälper dig att skriva bra ansökningshandlingar på svenska. Du får tillsammans med våra duktiga lärare möjlighet att träna svenska så att du blir bättre på att kommunicera. Du får träna på det du behöver kunna när du söker arbete bl.a. uttal. ELVIRA har också lektioner i arbetsmarknadskunskap på lätt svenska.  Kontaktuppgifter

  ELVIRA Kunskapsutveckling AB
  ABF-huset
  Sveavägen 41, 2 tr
  111 83 Stockholm
  Växel: 08- 411 55 00
  e-post: info@elvira-kunskap.se
  www.elvira-kunskap.se

  Våra öppettider är kl. 8.30 - 16.00 mån-tors och 8.30- 15.00 fre

  Kontaktpersoner:
  Marita Janulf, Verksamhetskoordinator
  e-post: marita.janulf@elvira-kunskap.se
  Tfn: 08-453 41 71

  Pernilla Berg, VD
  e-post: pernilla.berg@elvira-kunskap.se
  Tfn: 08-08-453 41 78