Fordonsteknik - Fordonslackerare

Utbildningens ID: 114665

Billackeraren arbetar mest med krockskadade och rostskadade bilar. Det som lagas kan vara plast- och plåtskador, rostskador, repor och andra skador. Noggrannhet, tålamod och sinne för färg och form är viktigt för den som vill bli billackerare. En billackerare kan arbeta på en verkstad som är specialiserad på lackering eller på en skadeverkstad.

JOBBMÖJLIGHETER
Arbetsförmedlingen bedömer att lackerare har goda möjligheter till arbete det närmaste året. Störst möjligheter till jobb har billackerare.

Den fortsatt positiva utvecklingen inom bilbranschen väntas leda till en bra arbetsmarknad för billackerare under det närmaste året. Det utbildas inte tillräckligt många lackerare för att möta efterfrågan på arbetsmarknaden. För få elever väljer inriktningen mot karosseri och lackering på fordons- och transportprogrammet på gymnasiet. Möjligheterna till arbete är goda i hela landet. Bäst möjligheter har lackerare som inriktar sig mot billackering.

MÅLET MED UTBILDNINGEN
Efter genomgången yrkesutbildning har du fått grundkunskaper som är anpassade till branschens behov så att du kan få anställning som fordonslackerare.

HUR GÅR UTBILDNINGEN TILL
Utbildningen består av praktiska moment i verkstad och teoretiska avsnitt som föreläsningar, grupparbeten och självstudier i klassrum. Förutom detta ingår arbetsplatsförlagt lärande på ett företag.

HUR LÅNG ÄR UTBILDINGEN
Hela utbildningen är ca 45 veckor lång. Utifrån dina och företagens behov kan den bli såväl längre som kortare. Utbildningen bedrivs på heltid 40 timmar per vecka. Har du ett lägre arbetsutbud ex pga medicinska skäl kan utbildningen anpassas.

NÄR STARTAR UTBILDNINGEN
Starter inom en månad anges på hemsidan. Om det inte finns några aktuella starter så kan du fråga någon på din arbetsförmedling.

Utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av att arbeta som fordonslackerare.

Innan du startar yrkesutbildningen måste du ha genomgått en läkarundersökning som visar att du inte har astma eller allergier som utgör ett hinder i arbetet. Läkarundersökningen genomförs under Test och kartläggning och bekostas av utbildningsanordnaren.

Viktigt att veta är att de flesta företag som anställer fordonslackerare har ett krav på att du har B-körkort.
Innan du får godkänt att gå utbildningen kommer du att få genomföra en Test och kartläggning under 3 veckor hos leverantören för att se om utbildningen passar dig.

 • 104 Service och kundrelationer
  ID: 15121
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 5

  Mål

  Ökad kunskap om service och bemötande.

  Innehåll

  Kunskap om hur kunder bemöts i olika service-situationer. Attityder och värderingar och sätt att kommunicera. Kunskap om hantering av klagomål och reklamationer.

  Övrig information

 • 125 Lackeringssystem
  ID: 15142
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 35

  Mål

  Arbete som Fordonslackerare.

  Innehåll

  Produkters egenskaper och användningsområden. Applicering och slipteknik. Fastställande av kulör. Ytdefekter och åtgärder för dessa.

  Övrig information

 • 122 Småreparationer
  ID: 15139
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 10

  Mål

  Arbete som Bilskadereparatör eller Fordonslackerare.

  Innehåll

  Mindre reparationer. Smarta reparationer. Reparationer av lättare plåtskador. Mindre reparationer av bilglas.

  Övrig information

 • 123 Lackeringsteknik, introduktion
  ID: 15140
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 35

  Mål

  Arbete som Fordonslackerare eller Bilskadereparatör.

  Innehåll

  Principer för lackskiktets uppbyggnad. Introduktion till reparation av plastdetaljer och bilskadereparerad yta.

  Övrig information

 • 126 Produktionsflöde
  ID: 15143
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 15

  Mål

  Arbete som Fordonslackerare.

  Innehåll

  Verkstadens layout, utrustning, belysning och ventilation i syfte att optimera produktionsflödet. Appliceringsmetoder ställda mot produktionskrav. Garantiåtagande i samband med reparationsarbeten

  Övrig information

 • 124 Lackeringsteknik påbyggnad
  ID: 15141
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 50

  Mål

  Arbete som Fordonslackerare.

  Innehåll

  Produkter som bildar lackskiktet med fokus på korrosionsskydd och hållbart ytskikt. Skillnader i härd- och termoplasters fysiska och kemiska egenskaper gällande repara-tion av fordons plastdetaljer. Verkstadens utrustning och maskiner som används för arbetets utförande.

  Övrig information

 • 127 Arbetsrätt och Arbetsmiljö
  ID: 15144
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 1

  Mål

  Ökad kunskap om arbetsrätt och arbetsmiljö.

  Innehåll

  Lagar och regler, ergonomi, internkontroll av arbetsmiljö.

  Övrig information

 • 128 Miljö
  ID: 15145
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 1

  Mål

  Ökad kunskap om miljöfrågor.

  Innehåll

  Miljö- och miljöledningssystem, ISO 9001 och ISO 14000.

  Övrig information

 • 117 Riktningsteknik, introduktion
  ID: 15134
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 35

  Mål

  Arbete som Bilskadereparatör eller Fordonslackerare.

  Innehåll

  Grunderna i karosseri-konstruktioner. Introduktion till reparationsmetoder och sammanfogningstekniker.

  Övrig information

 • 129 Jämställdhet
  ID: 15146
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 1

  Mål

  Ökad kunskap om Jämställdhetsfrågor.

  Innehåll

  Jämställdhetslagen, manligt, kvinnligt och kulturella skillnader. Inspirationsträffar i samråd med Arbetsförmedlingen för underrepresenterat kön.

  Övrig information

 • 130 Heta Arbeten
  ID: 15147
  Utbildningsform: Certifierande
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 0

  Mål

  Certifiering för deltagare som är i behov av detta för anställning.

  Innehåll

  Utbildningen omfattar bland annat brandkunskap, gällande säkerhetsregler, försäkringsbolagens säkerhets-föreskrifter och organisation på tillfällig arbetsplats, samt praktisk övning. Utbildningen ska för de deltagare som godkänns resultera i ett Certifikat för Heta arbeten.

  Övrig information

 • 103 Grundläggande fordonsteknik
  ID: 15120
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 35

  Mål

  Målet är att ge grundläggande kunskap om fordonsteknik.

  Innehåll

  Lära om fordons huvudkomponenter. Enklare monterings- och demonterings-arbete, samt hantering och underhåll av verktyg. Mål-sättning är att få förståelse för fordons huvudkomponenter, arbetsmetoder vid reparationer, kunskap om säkerhet på arbetsplatsen samt vilken utrustning och vilka verktyg som kan/ska användas.

  Övrig information

Övriga utbildningstillfällen

Utbildningstillfällen saknas.

Leverantörer som eventuellt kan ge utbildningen


Leveransområde Leverantör
Gävle YrkesAkademin AB
Göteborg Lernia Utbildning AB
Karlstad YrkesAkademin AB
Malmö Lernia Utbildning AB
YrkesAkademin AB
Mjölby Bojo Utbildningar i Östergötland AB
Mora YrkesAkademin AB
Oskarshamn Lernia Utbildning AB
YrkesAkademin AB
Skövde Movant AB
Stockholm Lernia Utbildning AB
Movant AB
Umeå Movant AB
Västerås Astar AB
Växjö Lernia Utbildning AB
YrkesAkademin AB
Örebro Lernia Utbildning AB

Beskrivning

Billackeraren arbetar mest med krockskadade och rostskadade bilar. Det som lagas kan vara plast- och plåtskador, rostskador, repor och andra skador. Noggrannhet, tålamod och sinne för färg och form är viktigt för den som vill bli billackerare. En billackerare kan arbeta på en verkstad som är specialiserad på lackering eller på en skadeverkstad. JOBBMÖJLIGHETER Arbetsförmedlingen bedömer att lackerare har goda möjligheter till arbete det närmaste året. Störst möjligheter till jobb har billackerare. Den fortsatt positiva utvecklingen inom bilbranschen väntas leda till en bra arbetsmarknad för billackerare under det närmaste året. Det utbildas inte tillräckligt många lackerare för att möta efterfrågan på arbetsmarknaden. För få elever väljer inriktningen mot karosseri och lackering på fordons- och transportprogrammet på gymnasiet. Möjligheterna till arbete är goda i hela landet. Bäst möjligheter har lackerare som inriktar sig mot billackering. MÅLET MED UTBILDNINGEN Efter genomgången yrkesutbildning har du fått grundkunskaper som är anpassade till branschens behov så att du kan få anställning som fordonslackerare. HUR GÅR UTBILDNINGEN TILL Utbildningen består av praktiska moment i verkstad och teoretiska avsnitt som föreläsningar, grupparbeten och självstudier i klassrum. Förutom detta ingår arbetsplatsförlagt lärande på ett företag. HUR LÅNG ÄR UTBILDINGEN Hela utbildningen är ca 45 veckor lång. Utifrån dina och företagens behov kan den bli såväl längre som kortare. Utbildningen bedrivs på heltid 40 timmar per vecka. Har du ett lägre arbetsutbud ex pga medicinska skäl kan utbildningen anpassas. NÄR STARTAR UTBILDNINGEN Starter inom en månad anges på hemsidan. Om det inte finns några aktuella starter så kan du fråga någon på din arbetsförmedling.


Förkunskaper

Utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av att arbeta som fordonslackerare. Innan du startar yrkesutbildningen måste du ha genomgått en läkarundersökning som visar att du inte har astma eller allergier som utgör ett hinder i arbetet. Läkarundersökningen genomförs under Test och kartläggning och bekostas av utbildningsanordnaren. Viktigt att veta är att de flesta företag som anställer fordonslackerare har ett krav på att du har B-körkort. Innan du får godkänt att gå utbildningen kommer du att få genomföra en Test och kartläggning under 3 veckor hos leverantören för att se om utbildningen passar dig.


Moduler

  104 Service och kundrelationer

  ID: 15121
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 5

  Mål

  Ökad kunskap om service och bemötande.


  Innehåll

  Kunskap om hur kunder bemöts i olika service-situationer. Attityder och värderingar och sätt att kommunicera. Kunskap om hantering av klagomål och reklamationer.


  Övrig information

  125 Lackeringssystem

  ID: 15142
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 35

  Mål

  Arbete som Fordonslackerare.


  Innehåll

  Produkters egenskaper och användningsområden. Applicering och slipteknik. Fastställande av kulör. Ytdefekter och åtgärder för dessa.


  Övrig information

  122 Småreparationer

  ID: 15139
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 10

  Mål

  Arbete som Bilskadereparatör eller Fordonslackerare.


  Innehåll

  Mindre reparationer. Smarta reparationer. Reparationer av lättare plåtskador. Mindre reparationer av bilglas.


  Övrig information

  123 Lackeringsteknik, introduktion

  ID: 15140
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 35

  Mål

  Arbete som Fordonslackerare eller Bilskadereparatör.


  Innehåll

  Principer för lackskiktets uppbyggnad. Introduktion till reparation av plastdetaljer och bilskadereparerad yta.


  Övrig information

  126 Produktionsflöde

  ID: 15143
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 15

  Mål

  Arbete som Fordonslackerare.


  Innehåll

  Verkstadens layout, utrustning, belysning och ventilation i syfte att optimera produktionsflödet. Appliceringsmetoder ställda mot produktionskrav. Garantiåtagande i samband med reparationsarbeten


  Övrig information

  124 Lackeringsteknik påbyggnad

  ID: 15141
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 50

  Mål

  Arbete som Fordonslackerare.


  Innehåll

  Produkter som bildar lackskiktet med fokus på korrosionsskydd och hållbart ytskikt. Skillnader i härd- och termoplasters fysiska och kemiska egenskaper gällande repara-tion av fordons plastdetaljer. Verkstadens utrustning och maskiner som används för arbetets utförande.


  Övrig information

  127 Arbetsrätt och Arbetsmiljö

  ID: 15144
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 1

  Mål

  Ökad kunskap om arbetsrätt och arbetsmiljö.


  Innehåll

  Lagar och regler, ergonomi, internkontroll av arbetsmiljö.


  Övrig information

  128 Miljö

  ID: 15145
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 1

  Mål

  Ökad kunskap om miljöfrågor.


  Innehåll

  Miljö- och miljöledningssystem, ISO 9001 och ISO 14000.


  Övrig information

  117 Riktningsteknik, introduktion

  ID: 15134
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 35

  Mål

  Arbete som Bilskadereparatör eller Fordonslackerare.


  Innehåll

  Grunderna i karosseri-konstruktioner. Introduktion till reparationsmetoder och sammanfogningstekniker.


  Övrig information

  129 Jämställdhet

  ID: 15146
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 1

  Mål

  Ökad kunskap om Jämställdhetsfrågor.


  Innehåll

  Jämställdhetslagen, manligt, kvinnligt och kulturella skillnader. Inspirationsträffar i samråd med Arbetsförmedlingen för underrepresenterat kön.


  Övrig information

  130 Heta Arbeten

  ID: 15147
  Utbildningsform: Certifierande
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 0

  Mål

  Certifiering för deltagare som är i behov av detta för anställning.


  Innehåll

  Utbildningen omfattar bland annat brandkunskap, gällande säkerhetsregler, försäkringsbolagens säkerhets-föreskrifter och organisation på tillfällig arbetsplats, samt praktisk övning. Utbildningen ska för de deltagare som godkänns resultera i ett Certifikat för Heta arbeten.


  Övrig information

  103 Grundläggande fordonsteknik

  ID: 15120
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 35

  Mål

  Målet är att ge grundläggande kunskap om fordonsteknik.


  Innehåll

  Lära om fordons huvudkomponenter. Enklare monterings- och demonterings-arbete, samt hantering och underhåll av verktyg. Mål-sättning är att få förståelse för fordons huvudkomponenter, arbetsmetoder vid reparationer, kunskap om säkerhet på arbetsplatsen samt vilken utrustning och vilka verktyg som kan/ska användas.


  Övrig information


Tillfällen

Övriga utbildningstillfällen

Utbildningstillfällen saknas.

Leverantörer som eventuellt kan ge utbildningen

  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Gävle', leverantorer=[YrkesAkademin AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Göteborg', leverantorer=[Lernia Utbildning AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Karlstad', leverantorer=[YrkesAkademin AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Malmö', leverantorer=[Lernia Utbildning AB, YrkesAkademin AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Mjölby', leverantorer=[Bojo Utbildningar i Östergötland AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Mora', leverantorer=[YrkesAkademin AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Oskarshamn', leverantorer=[Lernia Utbildning AB, YrkesAkademin AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Skövde', leverantorer=[Movant AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Stockholm', leverantorer=[Lernia Utbildning AB, Movant AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Umeå', leverantorer=[Movant AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Västerås', leverantorer=[Astar AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Växjö', leverantorer=[Lernia Utbildning AB, YrkesAkademin AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Örebro', leverantorer=[Lernia Utbildning AB]}