Fordonsteknik - Maskinmekaniker

Utbildningens ID: 114664

Maskinmekaniker arbetar med tunga fordon. Maskinmekaniker arbetar oftast både i verkstaden och på fältet med entreprenadmaskiner eller skogs- och lantbruksmaskiner. Det kan handla om att åka ut till ett vägarbetsområde och serva en grävmaskin eller till en grustäkt och serva en lastmaskin. Dessutom kan ett fordon eller en maskin gå sönder varför fältmekanikern får vara beredd på att utföra reparationer på plats, ibland under svåra förhållanden. Trafik samt väder och vind är faktorer som påverkar arbetet. Vid fältarbete arbetar maskinmekanikern ofta ensam.

JOBBMÖJLIGHETER
Det är stor efterfrågan på personal inom motorbranschen inom de närmaste åren.

MÅLET MED UTBILDNINGEN
Efter genomgången yrkesutbildning har du fått grundkunskaper som är anpassade till branschens behov så att du kan få anställning som maskinmekaniker

HUR GÅR UTBILDNINGEN TILL
Utbildningen består av praktiska moment i verkstad och teoretiska avsnitt som föreläsningar, grupparbeten och självstudier i klassrum. Förutom detta ingår arbetsplatsförlagt lärande på ett företag.

HUR LÅNG ÄR UTBILDINGEN
Hela utbildningen är ca 43 veckor lång. Utifrån dina och företagens behov kan den bli såväl längre som kortare. Utbildningen bedrivs på heltid 40 timmar per vecka. Har du ett lägre arbetsutbud ex pga medicinska skäl kan utbildningen anpassas.

NÄR STARTAR UTBILDNINGEN
Starter inom en månad anges på hemsidan. Om det inte finns några aktuella starter så kan du fråga någon på din arbetsförmedling.

Utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av att arbeta som maskinmekaniker.
Viktigt att veta är att de flesta företag som anställer maskinmekaniker har ett krav på att du har B-körkort.
Innan du får godkänt att gå utbildningen kommer du att få genomföra en Test och kartläggning under 3 veckor hos leverantören för att se om utbildningen passar dig.

 • 104 Service och kundrelationer
  ID: 15121
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 5

  Mål

  Ökad kunskap om service och bemötande.

  Innehåll

  Kunskap om hur kunder bemöts i olika service-situationer. Attityder och värderingar och sätt att kommunicera. Kunskap om hantering av klagomål och reklamationer.

  Övrig information

 • 115 Mobila maskiner och utrustning
  ID: 15132
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 50

  Mål

  Arbete som Lastbils-, Buss- eller Maskinmekaniker.

  Innehåll

  Kunskap om funktion och konstruktion av specifik utrustning för mobila maskiner och dess utrustning. Kunskap om hur man använder digitala informations-system på både engelska och svenska.

  Övrig information

 • 127 Arbetsrätt och Arbetsmiljö
  ID: 15144
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 1

  Mål

  Ökad kunskap om arbetsrätt och arbetsmiljö.

  Innehåll

  Lagar och regler, ergonomi, internkontroll av arbetsmiljö.

  Övrig information

 • 128 Miljö
  ID: 15145
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 1

  Mål

  Ökad kunskap om miljöfrågor.

  Innehåll

  Miljö- och miljöledningssystem, ISO 9001 och ISO 14000.

  Övrig information

 • 110 Maskin och lastbilsteknik
  ID: 15127
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 35

  Mål

  Arbete som Lastbils-, Buss- eller Maskinmekaniker.

  Innehåll

  Konstruktionsprinciper för lastbilar och mobila maskiner, Felsökning, underhåll och reparation av lastbilar och mobila maskiner. Regler inom området.

  Övrig information

 • 111 Reparation av lastbilar och mobila maskiner
  ID: 15128
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 50

  Mål

  Arbete som Lastbils-, Buss- eller Maskinmekaniker.

  Innehåll

  Utförlig kunskap om olika centrala konstruktioner och funktioner för lastbilar och mobila maskiner. Användning av branschrelaterad diagnosutrustning i samband med arbete på lastbilar och mobila maskiner samt i anknytning till arbetsmo-mentets övriga behov. Kunskap om arbetsinstruktioner och yrkesmässig dokumentation.

  Övrig information

 • 116 Styr- och övervakningssystem
  ID: 15133
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 20

  Mål

  Arbete som Lastbils-, Buss- eller Maskinmekaniker.

  Innehåll

  Funktion hos och konstruktion av manövreringssystem och övervakning. Byte av komponenter i styr- och övervakningssystem.

  Övrig information

 • 129 Jämställdhet
  ID: 15146
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 1

  Mål

  Ökad kunskap om Jämställdhetsfrågor.

  Innehåll

  Jämställdhetslagen, manligt, kvinnligt och kulturella skillnader. Inspirationsträffar i samråd med Arbetsförmedlingen för underrepresenterat kön.

  Övrig information

 • 130 Heta Arbeten
  ID: 15147
  Utbildningsform: Certifierande
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 0

  Mål

  Certifiering för deltagare som är i behov av detta för anställning.

  Innehåll

  Utbildningen omfattar bland annat brandkunskap, gällande säkerhetsregler, försäkringsbolagens säkerhets-föreskrifter och organisation på tillfällig arbetsplats, samt praktisk övning. Utbildningen ska för de deltagare som godkänns resultera i ett Certifikat för Heta arbeten.

  Övrig information

 • 103 Grundläggande fordonsteknik
  ID: 15120
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 35

  Mål

  Målet är att ge grundläggande kunskap om fordonsteknik.

  Innehåll

  Lära om fordons huvudkomponenter. Enklare monterings- och demonterings-arbete, samt hantering och underhåll av verktyg. Mål-sättning är att få förståelse för fordons huvudkomponenter, arbetsmetoder vid reparationer, kunskap om säkerhet på arbetsplatsen samt vilken utrustning och vilka verktyg som kan/ska användas.

  Övrig information

 • 113 Mobil hydraulik
  ID: 15130
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 15

  Mål

  Arbete som Lastbils-, Buss- eller Maskinmekaniker.

  Innehåll

  Utförlig kunskap om funktionsprinciper för och konstruktioner av mobila hydraulsystem

  Övrig information

Övriga utbildningstillfällen

Utbildningstillfällen saknas.

Leverantörer som eventuellt kan ge utbildningen


Leveransområde Leverantör
Gävle YrkesAkademin AB
Göteborg Lernia Utbildning AB
Karlstad YrkesAkademin AB
Malmö Lernia Utbildning AB
YrkesAkademin AB
Mjölby Bojo Utbildningar i Östergötland AB
Mora YrkesAkademin AB
Oskarshamn Lernia Utbildning AB
YrkesAkademin AB
Skövde Movant AB
Stockholm Lernia Utbildning AB
Movant AB
Umeå Movant AB
Västerås Astar AB
Växjö Lernia Utbildning AB
YrkesAkademin AB
Örebro Lernia Utbildning AB

Beskrivning

Maskinmekaniker arbetar med tunga fordon. Maskinmekaniker arbetar oftast både i verkstaden och på fältet med entreprenadmaskiner eller skogs- och lantbruksmaskiner. Det kan handla om att åka ut till ett vägarbetsområde och serva en grävmaskin eller till en grustäkt och serva en lastmaskin. Dessutom kan ett fordon eller en maskin gå sönder varför fältmekanikern får vara beredd på att utföra reparationer på plats, ibland under svåra förhållanden. Trafik samt väder och vind är faktorer som påverkar arbetet. Vid fältarbete arbetar maskinmekanikern ofta ensam. JOBBMÖJLIGHETER Det är stor efterfrågan på personal inom motorbranschen inom de närmaste åren. MÅLET MED UTBILDNINGEN Efter genomgången yrkesutbildning har du fått grundkunskaper som är anpassade till branschens behov så att du kan få anställning som maskinmekaniker HUR GÅR UTBILDNINGEN TILL Utbildningen består av praktiska moment i verkstad och teoretiska avsnitt som föreläsningar, grupparbeten och självstudier i klassrum. Förutom detta ingår arbetsplatsförlagt lärande på ett företag. HUR LÅNG ÄR UTBILDINGEN Hela utbildningen är ca 43 veckor lång. Utifrån dina och företagens behov kan den bli såväl längre som kortare. Utbildningen bedrivs på heltid 40 timmar per vecka. Har du ett lägre arbetsutbud ex pga medicinska skäl kan utbildningen anpassas. NÄR STARTAR UTBILDNINGEN Starter inom en månad anges på hemsidan. Om det inte finns några aktuella starter så kan du fråga någon på din arbetsförmedling.


Förkunskaper

Utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av att arbeta som maskinmekaniker. Viktigt att veta är att de flesta företag som anställer maskinmekaniker har ett krav på att du har B-körkort. Innan du får godkänt att gå utbildningen kommer du att få genomföra en Test och kartläggning under 3 veckor hos leverantören för att se om utbildningen passar dig.


Moduler

  104 Service och kundrelationer

  ID: 15121
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 5

  Mål

  Ökad kunskap om service och bemötande.


  Innehåll

  Kunskap om hur kunder bemöts i olika service-situationer. Attityder och värderingar och sätt att kommunicera. Kunskap om hantering av klagomål och reklamationer.


  Övrig information

  115 Mobila maskiner och utrustning

  ID: 15132
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 50

  Mål

  Arbete som Lastbils-, Buss- eller Maskinmekaniker.


  Innehåll

  Kunskap om funktion och konstruktion av specifik utrustning för mobila maskiner och dess utrustning. Kunskap om hur man använder digitala informations-system på både engelska och svenska.


  Övrig information

  127 Arbetsrätt och Arbetsmiljö

  ID: 15144
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 1

  Mål

  Ökad kunskap om arbetsrätt och arbetsmiljö.


  Innehåll

  Lagar och regler, ergonomi, internkontroll av arbetsmiljö.


  Övrig information

  128 Miljö

  ID: 15145
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 1

  Mål

  Ökad kunskap om miljöfrågor.


  Innehåll

  Miljö- och miljöledningssystem, ISO 9001 och ISO 14000.


  Övrig information

  110 Maskin och lastbilsteknik

  ID: 15127
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 35

  Mål

  Arbete som Lastbils-, Buss- eller Maskinmekaniker.


  Innehåll

  Konstruktionsprinciper för lastbilar och mobila maskiner, Felsökning, underhåll och reparation av lastbilar och mobila maskiner. Regler inom området.


  Övrig information

  111 Reparation av lastbilar och mobila maskiner

  ID: 15128
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 50

  Mål

  Arbete som Lastbils-, Buss- eller Maskinmekaniker.


  Innehåll

  Utförlig kunskap om olika centrala konstruktioner och funktioner för lastbilar och mobila maskiner. Användning av branschrelaterad diagnosutrustning i samband med arbete på lastbilar och mobila maskiner samt i anknytning till arbetsmo-mentets övriga behov. Kunskap om arbetsinstruktioner och yrkesmässig dokumentation.


  Övrig information

  116 Styr- och övervakningssystem

  ID: 15133
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 20

  Mål

  Arbete som Lastbils-, Buss- eller Maskinmekaniker.


  Innehåll

  Funktion hos och konstruktion av manövreringssystem och övervakning. Byte av komponenter i styr- och övervakningssystem.


  Övrig information

  129 Jämställdhet

  ID: 15146
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 1

  Mål

  Ökad kunskap om Jämställdhetsfrågor.


  Innehåll

  Jämställdhetslagen, manligt, kvinnligt och kulturella skillnader. Inspirationsträffar i samråd med Arbetsförmedlingen för underrepresenterat kön.


  Övrig information

  130 Heta Arbeten

  ID: 15147
  Utbildningsform: Certifierande
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 0

  Mål

  Certifiering för deltagare som är i behov av detta för anställning.


  Innehåll

  Utbildningen omfattar bland annat brandkunskap, gällande säkerhetsregler, försäkringsbolagens säkerhets-föreskrifter och organisation på tillfällig arbetsplats, samt praktisk övning. Utbildningen ska för de deltagare som godkänns resultera i ett Certifikat för Heta arbeten.


  Övrig information

  103 Grundläggande fordonsteknik

  ID: 15120
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 35

  Mål

  Målet är att ge grundläggande kunskap om fordonsteknik.


  Innehåll

  Lära om fordons huvudkomponenter. Enklare monterings- och demonterings-arbete, samt hantering och underhåll av verktyg. Mål-sättning är att få förståelse för fordons huvudkomponenter, arbetsmetoder vid reparationer, kunskap om säkerhet på arbetsplatsen samt vilken utrustning och vilka verktyg som kan/ska användas.


  Övrig information

  113 Mobil hydraulik

  ID: 15130
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 15

  Mål

  Arbete som Lastbils-, Buss- eller Maskinmekaniker.


  Innehåll

  Utförlig kunskap om funktionsprinciper för och konstruktioner av mobila hydraulsystem


  Övrig information


Tillfällen

Övriga utbildningstillfällen

Utbildningstillfällen saknas.

Leverantörer som eventuellt kan ge utbildningen

  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Gävle', leverantorer=[YrkesAkademin AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Göteborg', leverantorer=[Lernia Utbildning AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Karlstad', leverantorer=[YrkesAkademin AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Malmö', leverantorer=[Lernia Utbildning AB, YrkesAkademin AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Mjölby', leverantorer=[Bojo Utbildningar i Östergötland AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Mora', leverantorer=[YrkesAkademin AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Oskarshamn', leverantorer=[Lernia Utbildning AB, YrkesAkademin AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Skövde', leverantorer=[Movant AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Stockholm', leverantorer=[Lernia Utbildning AB, Movant AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Umeå', leverantorer=[Movant AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Västerås', leverantorer=[Astar AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Växjö', leverantorer=[Lernia Utbildning AB, YrkesAkademin AB]}
  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Örebro', leverantorer=[Lernia Utbildning AB]}