ጋሻ ኣብ ሽወደን

መንበሪ ፍቓድ ምስ ረኸብካ

ኣብዚ ቐረባ ግዜ ከም ስደተኛ፣ ደላይ ዑቕባ ወይ መቕርብ ናይ መንበሪ ፍቓድ ረኺብካ እንተ ዄንካ ኣብ ናትና መደብ መትከል እግሪ ክትሳተፍ ዕድል ኣለካ።

ኣብ መደብ መትከል-እግሪ ንእትሳተፍ

ናብ ኣንፈት ስራሕ ወይ ትምህርቲ ኣብ እትገብሮ ጕዕዞ ደገፍ ንህበካ። ንገምጋም፡ ንመደብ፡ ንደሞዛትን ንጸብጻብ ንጥፈታትን ዚምልከት ሓበሬታ ኣንብቦ።