Oo ku saabsan barnaamijka meeleynta

Waxaan filinkaan uga sheekeyneynnaa taagerada iyo caawimaadda aad heli karto iyo waxa adiga lagaaga baahan yahay si aad u bilowdo waxbarasho ama shaqo.