Haddii aad jirrato

Haddii aad xanuunsato adigoo barnaamij meeleyn ka qaybqaata, waxaa muhiim ah inaad soo sheegto isla maalinta ugu horreysa oo aad xanuunsato. Haddii kale waxaad waayi kartaa lacagta meeleynta.

Yaa xanuunka soo sheegaya?

Qofka xanuunsada isagoo ka qaybqaata barnaamij meeleyn oo xanuunkaas awgiis ay suurtageli weydo in uu ka qaybqaato hawlihii loo qorsheeyey.

Goorma ayaa xanuunka la soo sheegaya?

Waxaa lagaaga baahan yahay inaad soo sheegto isla maalinta ugu horreysa oo aad xanuunsato. Haddii kale waxaad waayi kartaa lacagta meeleynta.

Haddii aad ka qaybqaadato barashada af-iswiidhishka ajnebiga (SFI), waxbarasho, tababar shaqo, shaqo ama hawlo kale, waa lagaaga baahan yahay inaad soo sheegto dhammaan wixii maqnaasho ah. Wixii ka dambeeya 7 maalmood oo xanuun ah waxay Försäkringskassan kaaga baahan tahay warqad dhakhtar si go’aan looga gaaro lacagta lagu siinayo.

Haddii aad xanuun ku jirto muddo dheer, waxaan ku dadaaleynnaa inaan qaybaha barnaamijkaas u habeynno hab uga qaybqaadan karto. Barnaamijka waa lagaa saarayaa haddii aad xanuun ku maqan tahay muddo ka badan 30 maalmood.   

Sidee ayaan u soo sheegaa haddii aan xanuunsado?

Waxaad xanuunka ku soo gudbin kartaa bartayada internet.


Waa immisa lacagta aan helayo haddii aan xanuunsado?

Haddii aad xanuunka soo sheegto isla maalinta ugu horreysa, waad heleysaa lacagta oo dhan.