Loogu talogalay adiga oo ku jira barnaamijkayaga sal-dhigida

Diiwaan gashanaa ka hor 1-da janaayo 2018

Loogu talogalay adiga oo xagayaga iska diiwaan-geliyay ka hor 1-da janaayo 2018 isla markaana haysta qorshe sal-dhigid oo weli socda. Haddii aad jirrato. Soo gudbi warbixinta bisha.

Daraasadaynta

Waxaanu kula eegaynaa waayo-aragnimadaada iyo aqoontaada. Turjumada caddayn iyo shahaado.

Qorsheynta

Si wada-jir ah ayaynu u qorsheyneynaa nooca hawlaha aad samaynayso si aad u hesho shaqo.

Soo gudbi warbixinta hawlahaaga

Bil kasta waa inaad keentaa warbixinta hawsha.

Gunnada shaqo-meelaynta

Waxaad heli kartaa lacag marka aad ka qayb-qaadato barnaamijka sal-dhigida.

Haddii aad xanuusato

Waa muhiim inaad na soo war-geliso haddii aad xanuusato.

Hawlaha ku jira barnaamijka sal-dhigida

Waxbarashooyinka iyo hawlaha si loo barto iswiidhishka loona helo shaqo.

Digniin ama yareynta gunnada shaqo meelaynta

Shuruudaha dhinaaca gunnada shaqo meelaynta. Haddii aad adigu heshay hal digniin ah.