Ku cusub Iswiidhan  

Marka sharciga degganaanshaha lagu siiyo

Haddii dhowaan sharci degganaansho lagugu siiyey qaxootinimo, magangelyo ama qaraabo ahaan, waxaad fursad u heleysaa inaad ka qaybgasho barnaamij meeleyn.

Loogu talogalay adiga oo ku jira barnaamijkayaga sal-dhigida

Waxaanu ku siinaynaa taageero dhinaca dariiqa loo marayo shaqo ama waxbarasho. Akhri wixi ku saabsan daraasadaynta, qorsheynta, gunnooyinka iyo warbixinaha hawlaha.