För dig i etableringsprogrammet

Inskriven före 1 januari 2018

För dig som skrev in dig hos oss innan den 1 januari 2018 och har en pågående etableringsplan. Anmäl frånvaro och månadsrapportera.

Kartläggning

Vi går igenom dina erfarenheter och din kompetens. Översättning av intyg och betyg.

Planering

Tillsammans planerar vi vilka aktiviteter du ska göra för att hitta ett jobb.

Rapportera aktiviteter

Varje månad ska du lämna in en aktivitetsrapport.

Etableringsersättning

Du kan få pengar när du deltar i etableringsprogrammet.

Om du blir sjuk

Det är viktigt att du meddelar oss om du blir sjuk.

Aktiviteter i etableringsprogrammet

Utbildningar och aktiviteter för att lära dig svenska och få ett jobb.

Varning eller minskad etableringsersättning

Villkor för etableringsersättning. Om du har fått en varning.