Etableringsinsatser: En plan för din väg till jobb i Sverige

Besök Arbetsförmedlingen när du kommit till Sverige och har fått ditt uppehållstillstånd. Vi stödjer dig med etableringsinsatser som hjälper dig på vägen till jobb.

Har jag rätt till etableringsinsatser?

Du har rätt till etableringsinsatser om du är i åldern 20-64 år, eller 18-19 år och saknar föräldrar i Sverige, och har fått uppehållstillstånd som flykting eller av flyktingliknande skäl.

Detta gäller även dig, i samma ålder, som kommit till Sverige för att du har en anhörig här som fått uppehållstillstånd som flykting eller av flyktingliknande skäl.

Vad är etableringsinsatser?

Etableringsinsatserna är aktiviteter som ska stödja dig att så snabbt som möjligt lära dig svenska, komma i arbete och klara din egen försörjning. Vilka aktiviteter det handlar om anges i en etableringsplan som tas fram av Arbetsförmedlingen tillsammans med dig under ett eller flera etableringssamtal.

Vad är en etableringsplan?

Din etableringsplan innehåller olika aktiviteter som ska stödja dig på vägen till arbete. Vilka aktiviteter planen innehåller beror på dina behov, men den ska minst bestå av Svenska för invandrare, arbetsförberedande insatser (till exempel praktik, validering av utbildnings- och yrkeserfarenheter) och samhällsorientering som syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om det svenska samhället.

Utgångspunkten är att aktiviteterna i etableringsplanen ska sysselsätta dig på heltid, vilket innebär 40 timmar i veckan. Din etableringsplan kan vanligtvis omfatta 24 månader, om du är föräldraledig på deltid kan den förlängas i 8 månader. Prata med din arbetsförmedlare så får du veta mer.

Vad ska jag göra allra först?

Så snart du har fått ditt uppehållstillstånd ska du kontakta Skatteverket för att folkbokföra dig. Genom att folkbokföra dig kan du få ett personnummer, vilket är en identitetsbeteckning. Personnumret är viktigt till exempel i kontakter med myndigheter men också när du ska öppna ett bankkonto och ansöka om ID-handling. Folkbokföringen är även viktig för att du ska få din etableringsersättning.

Mer information

Försäkringskassan

Migrationsverket

Skatteverket