Stöd för dig som är nyanländ i Sverige

Arbetsförmedlingen erbjuder stöd till dig som är ny i Sverige, för att du ska kunna få ett jobb och komma in i det svenska samhället.

Det här kan vi hjälpa dig med

Vår service är till för alla arbetssökande i Sverige, som har rätt att jobba här. Du kan till exempel få hjälp med att:

  • hitta lediga jobb
  • få lektioner i svenska
  • hitta en lämplig utbildning
  • prova på yrken för att visa vad du kan
  • få veta hur det är att jobba och bo i Sverige
  • få förslag på var i Sverige du har chans att hitta ett jobb.


Har du nyligen fått uppehållstillstånd?

Om du nyligen har fått uppehållstillstånd är du välkommen att kontakta oss. Du rätt till samma service från oss som alla andra som söker jobb i Sverige.

Kontakta oss

Arbetspraktik för dig med uppehållstillstånd

Om du bor på något av Migrationsverkets anläggningsboenden och har fått uppehållstillstånd, har du möjlighet att göra arbetspraktik. För att praktisera behöver du ha ett personnummer eller ett samordningsnummer.

Läs mer om arbetspraktik för dig med uppehållstillstånd

För dig som fått uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller anhörig

Om du har fått uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller anhörig under de senaste tre åren kan du ha rätt till särskilt stöd, som kallas etableringsinsatser. Etableringsinsatserna är till för att du så snabbt som möjligt ska lära dig svenska, hitta ett jobb och klara din egen försörjning. I filmen nedan får du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och hur etableringsinsatserna fungerar.

Läs om hur etableringsinsatser fungerar och vilket stöd de ger dig 

För dig som fått permanent uppehållstillstånd

Om du har fått permanent uppehållstillstånd kan du läsa mer om vad detta innebär på Migrationsverkets webbplats

Om permanent uppehållstillstånd på Migrationsverkets webbplats


Insatser och program

Du som har rätt till etableringsinsatser kan också ha rätt till andra slags stöd från oss för att lättare få ett jobb. Nedan finns en lista över några av de stöd som kan vara aktuella för dig som nyanländ. Kontakta oss för att få veta exakt vad som gäller just dig.

Arbetsmarknadsutbildning
Arbetspraktik och yrkeskompetensbedömning
Arbetsträning med handledare
Etableringskurs på folkhögskola
Instegsjobb
Nystartsjobb
Traineejobb
Extratjänst
Stöd för yrkesintroduktionsanställning
Praktiskt basår
Stöd vid start av näringsverksamhet

Är du asylsökande och väntar på besked om uppehållstillstånd?

När du söker asyl i Sverige är det bra om du förbereder dig både för att få stanna och för ett eventuellt avslag på din ansökan. Om du får uppehållstillstånd ska du så snabbt som möjligt lära dig svenska, hitta ett jobb och klara din försörjning. Vi hjälper dig på vägen.

Arbete och etablering i Sverige

Behöver du stöd för att kunna delta i våra aktiviteter?

Det är viktigt att du kan vara med i de aktiviteter som ska leda till att du får ett jobb. Om din hälsa eller funktionsnedsättning påverkar dig i dina studier, i ditt jobb eller i dina aktiviteter vill vi att du berättar det. Vi undersöker då tillsammans med dig vilket stöd du behöver för att på bästa sätt kunna genomföra aktiviteterna. Läs mer om detta i informationsbladet.

Information om stöd inom arbetslivsinriktad rehabilitering
Behöver du stöd för att kunna delta i Arbetsförmedlingens aktiviteter?

Har du du yrkesutbildning och/eller yrkeserfarenhet inom kultur- och mediabranschen?

Arbetsförmedlingen Kultur Media är en specialförmedling som ger dig stöd och service av arbetsförmedlare som kan din bransch.

För att bli inskriven på Arbetsförmedlingen Kultur Media måste du uppfylla vissa kriterier inom specifika yrken på kulturområdet. Du kan redan idag skatta dina kompetenser.

Tillägsinformation

Förbered dig för jobb i Sverige

Ikon för jobskills.se

Jobskills är ett digitalt verktyg där du synliggör din erfarenhet och kompetens för arbetsgivare.

Läs mer om Jobskills

Följ oss på Facebook

Anmäl frånvaro

Här kan du som har etableringsplan månadsredovisa samt rapportera frånvaro. Med frånvaro menas här sjukdom eller vård av sjukt barn (VAB). 

Anmäl frånvaro

Anmäl månadsredovisning

Du som har en etableringsplan kan fylla i och skicka in en digital version av din månadsredovisning här.

Användarinstruktion för digital månadsredovisning

Vilket stöd kan jag få?

Exakt vilket stöd du kan få av oss beror bland annat på om du har uppehållstillstånd eller inte och på vilket land du kommer ifrån.

Kontakta oss för att få veta vad som gäller för just dig.

Kontakta oss

Information om det svenska samhället

Information Sverige är en webbplats för dig som är ny i Sverige och som enkelt och snabbt vill hitta information om det svenska samhället.

informationsverige.se

Vägledning för invandrade akademiker

Omstart är en webbplats om den svenska arbetsmarknaden för dig som är utbildad på universitet eller högskola i ett annat land än Sverige.

saco.se/omstart

Få din utländska utbildning validerad i Sverige

Universitets- och högskolerådet bedömer utländska utbildningar som ett stöd för den som söker arbete i Sverige, vill studera vidare eller är arbetsgivare och vill anställa en person med utländsk utbildning.

Universitets- och högskolerådet