Anmäl frånvaro när du deltar i ett program

När du får aktivitetsstöd, etableringsersättning eller utvecklingsersättning för att du deltar i ett program, är det viktigt att du anmäler om du blir sjuk eller tillfälligt vårdar barn (VAB).

Anmäl din frånvaro till Arbetsförmedlingen redan första dagen, annars kan det hända att du inte får pengar för de dagar du är sjuk.

Meddela även de som håller i ditt program

Du bör också meddela den du går programmet hos att du är frånvarande.

Bra att veta

Om du av någon anledning inte har möjlighet att göra en digital anmälan går det bra att ringa till oss på Arbetsförmedlingen 0771-416 416.

Du som deltar i program kan behålla din ersättning om du tillfälligt vårdar (sjukt) barn. Du behöver meddela Arbetsförmedlingen när du tillfälligt vårdar ditt barn. När du sedan ansöker om din ersättning hos Försäkringskassan ska du ange att du har varit frånvarande för tillfällig vård av barn.

Om du skulle ha arbetat den tiden du är frånvarande för tillfällig vård av barn, måste du istället anmäla och ansöka om tillfällig föräldrapenning hos Försäkringskassan.

Har du anmält till oss första dagen du är sjuk/vårdar barn och inte kan delta i ditt program? Då kan du få behålla din ersättning i form av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning. Om du inte kunnat anmäla att du varit sjuk, kan Försäkringskassan i undantagsfall besluta att du kan få din ersättning, trots att du inte anmält dig till oss i tid.

Den första dagen du sjukanmäler dig är alltid en karensdag. Det betyder att ingen ersättning betalas ut till dig den första dagen. Karensdag gäller inte för VAB.

Är du sjuk mer än sju dagar behöver du skicka in ett läkarintyg till Försäkringskassan för att fortsätta få pengar.

Då ska du kontakta Arbetsförmedlingen direkt för att vi ska kunna uppdatera din planering. Vi kommer även försöka anpassa innehållet i ditt program så att du ändå kan delta.

Om du är i behov av rehabilitering från exempelvis vården, kan Försäkringskassan hjälpa dig med att göra en rehabiliteringsplan. Vi kan också kontakta Försäkringskassan så att vi tillsammans med dig kan se över ditt behov av rehabilitering.

Du kan som längst vara inskriven och sjuk på heltid i program i 30 dagar. Sedan skrivs du ut ur programmet. Om du tidigare deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin eller etableringsprogrammet kan du få komma tillbaka till programmet inom ett år från det att det har avslutats. Detsamma gäller jobbgarantin för ungdomar. Du kan ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan, dagen efter du har lämnat programmet.