Uppgifter om dig i vårt register

När du skriver in dig hos oss på Arbetsförmedlingen registreras uppgifter om dig i vårt datasystem.

Registren är till för att underlätta för oss att matcha dig mot lediga jobb och för att ge dig extra stöd, till exempel praktikplats. Det är bara arbetsförmedlare som får använda uppgifterna om dig för att arbeta med ditt ärende. Du bestämmer själv, tillsammans med oss, de uppgifter om dig som får lämnas till arbetsgivare som har ett ledigt jobb. Efter ditt godkännande får arbetsgivare se vissa uppgifter om dig.

Det här ser arbetsgivaren

  • dina personuppgifter (namn, adress, telefonummer, e-postadress, födelseår, om du har körkort och kan använda din bil i arbetet)
  • meriter (utbildning och yrkeserfarenhet)
  • kompetens (dina valda kompetensord)

Senast tre år efter att ditt ärende avslutats på Arbetsförmedlingen tas dina uppgifter bort ur systemet. Uppgifterna ska sedan, enligt lag, skickas för arkivering bland annat för framtida forskning.  

Uppgifter som registreras

  • Vilka arbeten du söker
  • Önskemål om arbetstid och var i landet arbetet helst ska finnas
  • Vilken utbildning och arbetslivserfarenhet du har
  • Körkort och eventuell tillgång till bil
  • Namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer
  • Uppgift om du har arbete eller är arbetslös
  • Anteckningar om vad som händer i ditt ärende.  

Känsliga uppgifter

Om du har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga kan du få extra stöd och hjälp av Arbetsförmedlingen. För att kunna registrera detta i våra system behöver vi ditt skriftliga godkännande.  

Sekretess

De uppgifter som du ger till oss omfattas av sekretess. Det betyder att uppgifterna om dig inte får lämnas ut till obehöriga. Vi har skyldighet att lämna uppgifter om inskrivna arbetssökande bland annat till Försäkringskassan och arbetslöshetskassorna som underlag för deras beslut om och kontroll av förmåner, ersättningar och andra stöd.    

Registerutdrag och rättelse

Du har rätt att begära utdrag av dina egna uppgifter ur vårt register. För att vi ska kunna hjälpa dig är det viktigt att du kan legitimera dig, med fysisk legitimation eller e-legitimation, så att vi är säkra på att vi ger ut information till rätt person. Kontakta oss via telefon eller kontor. Om du hittar någon uppgift om dig som är felaktig eller ofullständig ska du meddela oss det.

Kontakta oss om du har frågor.

Tillägsinformation