Kriterier för att medverka

i


Kultur- och nöjesbanken

Kultur- och nöjesbanken är en mötesplats för professionella kulturarbetare och uppdragsgivare. Med professionell kulturarbetare menar vi att du utövar en kulturform på ett yrkesmässigt sätt och tar betalt för de uppdrag du utför.

För att få möjlighet att medverka ska du ha ett eller flera färdiga konkreta program som uppdragsgivare kan boka in till olika evenemang.

Ett program kan exempelvis vara ett musikprogram, ett cirkusnummer, en föreläsning, med mera. Programmet måste vara definierat med en beskrivning av vad det innehåller. Beskrivningen ska vara säljande och tydligt berätta vad du erbjuder en uppdragsgivare.

Du behöver inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen för att medverka.

För att medverka i Kultur- och nöjesbanken behöver du skicka in en ansökan och därefter invänta svar från Arbetsförmedlingen om du har blivit beviljad eller ej.

Tillägsinformation