Franchise - ett tredje sysselsättningsbegrepp

Traditionellt finns två begrepp för sysselsättning: arbetstagare och arbetsgivare. Men franchising utmanar den uppdelningen.
- Vi försöker ju egentligen introducera tre sysselsättningsbegrepp. Historiskt har vi haft två: arbetstagare och arbetsgivare. Men mitt emellan de här ligger franchisetagandet, säger Anders Svensson, vd för Svensk Franchise.
 
Franchising kan vara ett alternativ till att starta eget. Men vad går det ut på och vad är poängen? Anders Svensson ger svar på några av frågorna.
 
Vad är fördelen jämfört med att bara starta eget?
- Det är flera saker. De två viktigaste bitarna är att du för det första har ett beprövat koncept. Vilket betyder att risken att du ska misslyckas är betydligt mindre eftersom det är någon annan som redan har gjort det du ska göra.

- Det andra är att nyföretagande kännetecknas ofta av att man är ensam i sin roll. Som franchisetagare behöver man inte vara lika ensam.

- Franchise är ju en rättighet att göra precis som någon annan har gjort någon annanstans. Jag vet ungefär hur mycket de har tjänat, hur mycket det kostar, hur de har marknadsfört sig, hur affärsupplägget ser ut osv.
 
Tre sysselsättningsbegrepp
- Vi försöker ju introducera tre sysselsättningsbegrepp. Historiskt har vi haft två: arbetstagare och arbetsgivare. Men mitt emellan de här ligger franchisetagandet.

- Detta är egentligen ett sätt att tänka. Det finns ganska många anställda som drömmer om att driva eget, man har mycket man vill göra. Och det finns ganska många egenföretagare som känner att man vill befinna sig i tryggheten under ett mer gemensamt varumärke. Båda de kategorierna är potentiella franchisetagare.
 
Kan du ge exempel på vilka verksamheter man kan syssla med?
- Alla! Det finns inga gränser egentligen. Allt som någon annan gör framgångsrikt någonstans, stort eller litet, går att göra en franchise på. Det kan vara allt från att vårda gamla, i en kommunal och offentlig sektor till att sälja smycken i en butik.

- Det som är viktigt är att det man erbjuder bör ha ett stort innehåll av know how. Alltså kunskapsöverföring. Att ha en väldigt bra produkt, exempelvis en penna — det är inte franchise. Då är det för mycket produkt i det.

Vilka branscher är vanligast, än så länge?
- Det som växer snabbast idag är ju tjänster i business till business-sammanhang. Det du inte ser på gatan. Exempelvis rekrytering, finansiering, revisioner och andra servicetjänster. Tjänstesektorn, den publika, växer också. Hushållsnära tjänster som trädgårdsskötsel och barnpassning till exempel.

- Varuförsäljning eller restaurang, fast food, är ju det som synts mest och det man kanske mest förknippar med franchise. McDonalds´ och så vidare. Men det är inte det som växer mest just nu. Är det tjänstesektorn som har störst potential?

- Ja, det ligger i svaret om vad franchise är. Ett varumärkessamarbete med överföring av know how, kunskap. Har du en tjänst som du levererar — då är det egentligen bara know how och ingen produkt.

- Och ju mer tjänsteinnehåll det är, desto lämpligare är det för franchise. Och därmed blir det givet att en tjänsteutövning är mycket lämpat för franchise.
 
Vad finns det för fallgropar? Vad ska man se upp med?
- Det finns många fallgropar, precis som med allt företagande. Man kan ju bli förförd av att det är ett beprövat koncept. Och därmed tänka att då behöver inte jag anstränga mig så mycket som annat egenföretagande.

- En annan nackdel är ju att jag lämnar ju faktiskt ifrån mig lite grann av mitt handlingsutrymme. Är jag superentreprenör, som alltid tänker "outside the box", då passar jag inte som franchisetagare. Detta är en trygghetsbox. Men någon kan ju tycka att det är en tvångströja.
 
Hur stort är det och hur vanligt kan det bli?
- Det är drygt 100 000 sysselsatta i Sverige och omsätter ca 110 miljarder kronor. Vi står för ungefär knappt 4 procent av Sveriges BNP.

- I USA sker 70-80 procent av tillväxten i detaljhandeln idag på franchisebasis. Det finns inget som säger att inte vi skulle hamna där.
 
Är det i USA man hunnit längst med det här?
- Deras franchiseförening firade 50 år nu. Vi har hållit på sedan 1972 i Svenska franchiseföreningen eller Svensk Franchise som vi numera kallar oss.

- Vi var faktiskt ganska tidigt ute i Sverige. Redan på 30-talet hade Anticimex en franchiseliknande rörelse. Man pratade inte om franchise, men det var det. Så det brukar vi säga är den första.

- Men modern franchise har väl ca 15-20 år på nacken i Sverige.

Finns det någon gräns för hur stora enskilda franchisetagare kan bli?
- Nej. Men generellt präglas franchising av småföretagande.

- Även i ett jätteföretag som McDonald's med enheter över hela världen är det fortfarande småföretagande som gäller. Tänket är som småföretag. Det är närheten till entreprenören som är grejen. Därför blir ofta franchisetagare inte så stora.
 
Hur ser uppgörelsen ut med franchisegivaren ekonomiskt? Finns det något tak för intäkterna?
- Du betalar oftast en viss procentandel. Nej det finns inget tak.

Hur ser det ut med föreningen Svensk Franchise — vilka krav finns?
- Det vi har gemensamt i Europa och stora delar av världen är att man ska driva sin franchise enligt våra etiska regler. Du får inte vara medlem utan att förbinda dig att försöka driva din verksamhet efter dessa regler. 

Tillägsinformation