Kriterier för inskrivning vid Arbetsförmedlingen Kultur Media

Har du en yrkesutbildning och/eller lång yrkeserfarenhet inom kultur- och mediaområdet kan du vara inskriven på Arbetsförmedlingen Kultur Media.

Inskrivningskriterier

Kriterierna är framtagna i samråd med berörda bransch - och intresseorganisationer inom kultur- och mediaområdet och har en arbetsmarknadspolitisk bedömningsgrund - inte en konstnärlig.

Yrkesgrupper inom Kultur Media

Vi matchar yrkesutövare inom följande områden; Bild och form, Scen och ton, Ord och media samt Film.

Yrken som tillhör Af Kultur Media

Intyg eller betyg

 • avslutad utbildning ska kunna styrkas - till exempel genom examensbevis, diplom, betyg.
 • yrkesverksamhet för de tre senaste åren ska kunna styrkas - till exempel tjänstgörings- och arbetsgivarintyg, kontrakt, meddelande om erhållet stipendium, vernissagekort, royalty med mera.
 • hänsyn kan tas till frånvaro från arbetsmarknaden så kallad överhoppningsbar tid vid till exempel - sjukfrånvaro, föräldraledighet, värnplikt, tid i flykt, tid i etableringen eller annan påvisad frånvaro.

Utbildningar som inte är kvalificerande

 • utbildning inom gymnasieskolan eller motsvarande räknas generellt inte som högre konstnärlig utbildning.
 • administrativa, pedagogiska eller teoretiska utbildningar inom kultur- och mediaområdet vid högskola eller universitet.

Saknar du utbildning?

Eller om mer än tre år har gått sedan utbildningen avslutades, ska du under de tre senaste åren:

 • huvudsakligen ha arbetat inom yrket genom återkommande professionella engagemang.
 • haft avlönade uppdrag som påvisar att du har varit yrkesutövande inom området.

Krav inom Bild och form

OBS! För yrkesgruppen konstnärer inom Bild och form gäller att du de senaste fem åren ha uppfyllt ett flertal av följande kriterier:

 • fått statligt, kommunalt, landstingskommunalt, eller annat enskilt konstnärsstipendium.
 • utfört konstnärliga gestaltningsuppdrag i offentlig miljö.
 • deltagit i utställning på konstmuseum, konsthall, etablerat galleri.
 • inköpt/representerad av: stat, län, landsting, kommun, stad, annan offentlig institution.
 • på annat sätt kan visa att du är yrkesutövande på den konstnärliga kulturarbetsmarknaden.

Om du är yrkesutövande författare

För dig som är yrkesutövande författare gäller att du uppfyller ett flertal av följande kriterier:

 • två litterära verk utgivna på etablerat förlag, minst ett verk under de senaste fem åren, gäller även för digitala verk.
 • läroböcker räknas inte som kvalificerande.
 • litterära verk utgivna på hybridförlag eller eget förlag är kvalificerande om du är medlem i Sveriges Författarförbund, eller annat likvärdigt författarförbund, för exempel se länken ovan - Utbildningar som tillhör Af Kultur Media.

Vill du få dina meriter prövade?

 • du behöver vara inskriven på Arbetsförmedlingen för att kunna få dina meriter prövade.
 • om du är inskriven på ordinarie Arbetsförmedling kan du begära bedömning via din arbetsförmedlare.

Tillägsinformation