Att tänka på när du fått jobb i annat land

Skatt, försäkringar och folkbokföring med mera – håll koll på vad som gäller. Ta hjälp av vår checklista.

Bild på en kvinnlig barista

En grundregel inom EU/EES och Schweiz är att du ska betala skatt och vara socialförsäkrad i det land där du arbetar. Det gäller även arbetslöshetsförsäkringen.

På sidan Bra att veta innan du läsa vilka myndigheter du måste kontakta samt vad arbetsgivaren ska göra. Det gäller bland annat skatt, socialförsäkring och folkbokföring/uppehållsrätt.

Du kan också behöva kontakta Skatteverket, Försäkringskassan och arbetslöshetskassan i Sverige och anmäla utflyttning. Gör det först när du är säker på att du omfattas av det nya landets regler.

Särskilda regler gäller om du är utsänd av en arbetsgivare i Sverige, arbetar i flera länder samtidigt eller är gränsarbetare - bor i ett land och arbetar i ett annat men återvänder regelbundet till bosättningslandet. Kontakta Försäkringskassan för information om vad som gäller just dig.

Du hittar information om hur socialförsäkringen inom EU fungerar på Europeiska kommissionens webbplats.

Uppstår problem som rör anställningen eller arbetsgivaren i arbetslandet kan du kontakta en Euresrådgivare i det land du befinner dig i. De känner till arbetsvillkor och regler och kan ge stöd vid sådana frågor.

Kontakta Euresrådgivare

Checklista

 • Kontrollera giltighet på pass och andra identitetshandlingar.
 • Ta reda på om du behöver översatta personbevis och vigselbevis i original när du ska söka uppehållsrätt. Några extra passfoton kan också behövas.
 • Kontakta Försäkringskassan och kontrollera ditt sjukförsäkringsskydd. Skaffa ett Europeiskt sjukförsäkringskort.
 • Kontrollera dina privata försäkringar.
 • Kontakta Skatteverket och ta reda på skatteregler vid utlandsarbete.
 • Kontakta din arbetslöshetskassas EU/EES-ansvariga som finns på varje arbetslöshetskassas centralkontor. Ta noga reda på vad som gäller och fråga framför allt vad som händer då du återvänder till Sverige och vilka papper du då behöver ha med dig.
 • Översatta ansökningshandlingar, relevanta anställningsintyg och skolbetyg kan behövas. I vissa yrken krävs utdrag ur polisregistret och/eller friskintyg.  
 • Vissa yrken är reglerade i lag och kräver ett formellt erkännande för att få utöva det, till exempel. inom sjukvården. Detta kan ibland ta tid. Kontakta ENIC-NARIC.
 • Kräv att få ett skriftligt anställningskontrakt om du redan fått jobb. Se till att du förstått allt som står i det och att villkoren stämmer med gällande regler i landet.
 • Om du har någon form av funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom kan det vara bra att ha ett läkarintyg på engelska som beskriver detta. Samma gäller för de mediciner du eventuellt behöver.
 • Skaffa adresser och telefonnummer till svenska ambassaden/konsulatet om något händer dig.