Bra att veta innan du söker jobb i annat land

Hur fungerar arbetsmarknaden utomlands? Vilket ekonomiskt stöd kan du få? Vi hjälper dig få koll på vad som gäller när du ska jobba utomlands.

Inom Arbetsförmedlingen finns Euresrådgivare som är specialiserade på europeisk arbetsförmedling. De kan svara på mer detaljerade frågor om till exempel arbets- och levnadsvillkoren i EU/EES-länderna och i Schweiz.

Du hittar deras kontaktuppgifter på Eures-portalen

Eures inkluderar alla länder inom EU (28 länder) samt EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein. EES betyder Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Med i Eures-samarbetet är även Schweiz via ett avtal med EU-länderna.

Den fria rörligheten gäller alla EU-medborgare så svenska medborgare behöver inget arbets- eller uppehållstillstånd för att flytta till ett jobb i ett annat EU/EES-land eller Schweiz.

Om du stannar längre än tre månader kan du behöva registrera uppehållsrätt hos en myndighet. Du ska då visa upp ett anställningsbevis eller en bekräftelse på anställning från arbetsgivaren. Har du ännu inget arbete ska du kunna visa att du är studerande, egenföretagare eller kan försörja dig på något annat sätt.

Din familj får oavsett nationalitet flytta med dig om du ska arbeta i ett annat EU-land. Som familj räknas:

  • man/hustru eller registrerad partner om landet du ska flytta till likställer det med äktenskap
  • era barn som ännu inte har fyllt 21 eller är ekonomiskt beroende av er
  • föräldrar och svärföräldrar som är ekonomiskt beroende av er.

Dina familjemedlemmar har precis som du rätt att arbeta och dina barn får lov att gå i skolan i det nya landet.

Om du bor i Sverige men är medborgare i ett land utanför EU har du inte automatiskt rätt att flytta till och arbeta i ett annat EU-land. Om du har bott fem år i ett EU-land, till exempel Sverige, kan du få status som varaktigt bosatt. I Sverige vänder du dig till Migrationsverket för att få den statusen.

Migrationsverket

Varaktigt bosatta har möjlighet att flytta till ett annat EU-land för att arbeta. Reglerna om varaktigt bosatta gäller inte i Danmark, Irland och Storbritannien. Även andra EU-länder kan i vissa fall begränsa möjligheten. Kontakta ambassaden för det landet du vill arbeta i så får du mer information om vad som gäller.

Utländska ambassader i Sverige

Hur det är att leva och arbeta i de olika medlemsländerna, kan du läsa mer om på här

Att leva och arbeta i ett annat land inom EU/EES och Schweiz

Glöm inte att ta reda på vad som gäller för din socialförsäkring när du flyttar inom EU/EES och Schweiz.

Samordning av de sociala trygghetssystemen i EU/EES och Schweiz

Information från Försäkringskassan

EU-upplysningen

Den fria arbetsmarknaden inom Norden innebär att nordiska medborgare varken behöver arbets- eller uppehållstillstånd för att arbeta i ett annat nordiskt land.

Grensetjänsten Norge-Sverige

Öresunddirekt

Nordjobb

Hallo Norden

Se nedanstående informationsblad för råd och tips om säsongsjobb utomlands eller arbete inom Business support

Att arbeta inom Business support

Att tänka på inför säsongsjobb utomlands

I princip är det möjligt att arbeta inom alla yrken. Ibland krävs dock att du är medborgare i landet, som till exempel vissa tjänster inom polisen, domstolarna, försvaret och statsförvaltningen.

Vissa yrken måste godkännas i det land man flyttar till. Hit hör legitimationsyrken inom vården, vissa yrken med juridisk inriktning, revisorer, arkitekter, veterinärer med flera. När du söker arbete kan det underlätta om du låter värdera din utbildning till motsvarande i söklandet.

I varje EU-land finns ett informationskontor (ENIC-NARIC), dit du kan vända dig för att få veta vad som gäller för ditt yrke.

ENIC-NARIC

Skriv ditt CV och personliga brev på landets språk eller på engelska. För ansökningar till Norge eller Danmark går det bra att skriva på svenska. Översätt relevanta betyg och intyg. Använd gärna den europeiska cv-mallen Europass som består av fem dokument som gör dina färdigheter och kvalifikationer tydliga och lättförståeliga inom EU.

CV-mallen Europass

På Eures-portalen kan du få råd och tips om hur man skriver ansökningar i de olika länderna.

Eures-portalen

Är du inskriven på Arbetsförmedlingen, helt arbetslös och har arbetslöshetsersättning? Då kan du ansöka om att få ta med dig din ersättning under en begränsad period för att söka jobb i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz. Du behöver då intyg U2.

Det är Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) som utfärdar intyget. Tänk på att ansöka innan du reser.

Du hittar mer information om villkoren och ansökan här; IAF

I vissa fall kan du få ekonomiskt stöd av Arbetsförmedlingen för att åka på anställningsintervju inom EU/ EES och Schweiz. Du måste vara inskriven hos Arbetsförmedlingen samt söka ersättningen i förväg.

Ditt första Eures-jobb är ett EU-projekt som kan underlätta för dig mellan 18 och 35 år att hitta jobb, flytta och bosätta dig i ett annat EU-land samt även i Norge och Island. Du söker via projektet Your first Euresjobb (Ditt första Eures-jobb).

Ditt första Eures-jobb

Au pair

Att åka som au pair är en möjlighet att komma ut i världen. Du får uppleva ett främmande land, dess kultur och får möjlighet att lära dig landets språk. Att vara au pair är ett ansvarsfullt åtagande. Du bor i en familj och din huvuduppgift är att ta hand om familjens barn. Du och din värdfamilj kommer att ha ett nära förhållande som bygger på vänskap och förtroende.

Vad krävs av dig?

Familjerna söker au pair för att ta hand om deras barn och förväntar sig att du är mycket barnkär. Det är viktigt att du är tolerant, engagerad och ansvarsfull, eftersom du kommer att tillbringa en hel del tid ensam med familjens barn. Det är också viktigt att du är självständig och kan ta kontakt med andra jämnåriga för att inte bli isolerad på din fritid. I alla länder finns oskrivna regler rörande traditioner, vanor, tankesätt, barnuppfostran med mera. Du måste därför vara lyhörd, anpassa dig efter landets kultur och respektera familjens vanor och uppfostran av sina barn. Kommunikation och öppenhet mellan familj och au pair är viktig för att lösa konflikter och klara upp eventuella missförstånd. 

Hur hittar du au pair-platsen? 

Det finns två sätt att söka au pair-plats, antingen kontaktar du en agentur eller en privat familj. 

Att tänka på om arbetstillstånd

Om du ska vara au pair i ett annat EU/EES-land behövs inget arbetstillstånd, däremot ska du registrera dig för uppehållsrätt hos behörig myndighet senast tre månader efter inresan. Om du inte är medborgare i ett EU/EES-land, kontakta landets ambassad i Sverige för information om vilka regler som gäller. I de nordiska länderna behövs inga tillstånd alls, under förutsättning att du själv är nordisk medborgare. 

Vill du vara au pair i ett land utanför EU/EES?

Läs information om regler för tillstånd på landets ambassads webbplats eller kontakta dem för mer information.  

Försäkringar     

Tänk på att du saknar försäkringsskydd helt och hållet om du arbetar i länder utanför EU/EES (om inte avtal finns mellan Sverige och detta land).       

Oavsett vilket land du ska arbeta i behöver du ett kompletterande försäkringsskydd. Försäkringsskyddet varierar beroende på om du ska arbeta inom eller utanför EU/EES. Kontakta alltid Försäkringskassan innan du reser för att få korrekt information om vad som gäller för dig.

Arbetslöshetskassa 

Kontakta alltid din a-kassa innan du reser för information om vilka regler som gäller vid au-pair arbete utomlands. 

Skatter 

I vissa länder är arbetsgivaren skyldig att betala skatt, arbetsgivaravgift och sociala avgifter även för au pair-arbete. Kontrollera detta med landets ambassad i Sverige.

Mer information hittar du här

International Au Pair Organisation 

Praktik, ungdomsutbyte, volontärarbete

Det finns olika sätt att praktisera utomlands och du kan söka stöd för studentutbyte, projektsamarbete eller fortbildning i andra delar av världen.

Att arbeta som volontär innebär att man under en period arbetar ideellt för en organisation eller förening och lever i arbetslandet under ganska enkla former.

Här är några exempel:

Genom ett avtal med Australien, Nya Zeeland och Sydkorea finns möjlighet för dig som är mellan 18 och 30 år att söka tillfälligt arbetstillstånd, så kallat Working Holiday Visa. Här hittar du mera information:

Australien

Nya Zeeland

Sydkorea

Genom ett avtal med Kanada finns möjlighet för dig som är mellan 18-30 år att söka tillfälligt arbetstillstånd, det så kallade International Experience Canada.

Här hittar du mer information

Visum för yrkespraktik i USA kan sökas under vissa förutsättningar genom The American Scandinavian Foundation, ASF.    

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har utbytesprogram i olika delar av världen för unga

Varje år ges några tusen unga människor möjlighet att praktisera eller arbeta vid de olika EU‑institutionerna i Europa.

Sida har praktik och utbildningstjänstgöring vid internationella organisationer.

Sidas resestipendium riktar sig till studenter och nyutexaminerade vid högskolan som blivit antagna till obetald praktik inom internationella organisationer, företrädesvis FN:s och EU:s institutioner.

Den svensk-amerikanska handelskammaren, SACC, erbjuder välutbildade svenska studenter att praktisera i amerikanska företag.

Globalportalen kan du hitta arbeten, volontärarbeten och praktikplatser utomlands.

Nordjobb är ett utbytesprogram som förmedlar sommarjobb i annat nordiskt land.              

I Platsbanken finns en del annonser publicerade för jobb utanför EU/EES och Schweiz. Om en svensk medborgare vill arbeta i ett land utanför EU krävs arbetstillstånd. Dessa länder omfattas inte av EU:s regler för den fria rörligheten. 

Arbetstillstånd

För information om arbetstillstånd i länder utanför EU/EES och Schweiz kontakta landets ambassad. Den svenska regeringen verkar för att fler svenskar ska anställas i internationella organisationer.

Utländska ambassader i Sverige

På regeringens webbplats hittar du mer information om jobb i internationella organisationer.

Regeringen

Här finns ett antal webbplatser som du kanske kan ha hjälp av när du söker jobb utomlands. Vi listar inte alla företag som jobbar med eller har en webbplats för utlandsjobb. Vi har valt de webbplatser som är av mer neutral och objektiv art.

EURES platsbank

Arbetsförmedlingar inom EU/EES och Schweiz
EuroBrussels
Europeiska Kommissionen
Europeisk volontärtjänst
Folkhögskola.nu
Globalportalen
Sida
Svenska Handelskammaren i Tyskland
Ungdomsstyrelsen
Workshopping

Användbara hemsidor för dig som söker jobb i annat nordiskt land

Grensetjensten
Hallo Norden
Nordisketax
Nordisk socialförsäkringsportal
Nordjobb
Öresund direkt

Arbetsförmedlingar i Norden

Danmark
Finland
Island
Norge
Åland

Övriga länder

Arbetstillstånd måste sökas före inresan.
Australien
Kanada
Nya Zeeland
USA

Användbara webbsidor för dig som söker jobb inom sjöfart

Samlingsida för webbsidor inom sjöfart