Bild 640x480
15 mars 2019

Vad händer med Arbetsförmedlingen?

4 500 anställda har varslats och mer än hälften av Arbetsförmedlingens kontor kommer att avvecklas. Det får konsekvenser, men möjligheten att få hjälp via telefon, chatt och video ökar och dessutom pågår ett arbete med att ta fram mötesplatser där lokalkontor försvinner.

Det händer mycket på Arbetsförmedlingen just nu. Den politiska uppgörelsen som brukar kallas Januariavtalet innebär att myndigheten ska bli mindre och arbeta på nya sätt. Förändringar i statsbudgeten som riksdagen beslutade om i slutet av förra året gör att Arbetsförmedlingens resurser har minskat kraftigt, vilket nu lett till att personalstyrkan ska bantas ned med drygt en tredjedel.

Nyligen föreslog Arbetsförmedlingen att 132 lokala kontor ska försvinna under 2019 och 2020. Enligt det här förslaget kommer 106 kontor att finnas kvar runt om i landet. Ett definitivt beslut om kontoren väntas inom kort.

Läs mer om Arbetsförmedlingens omställning här

Nio saker du kan göra utan att besöka Arbetsförmedlingen

– Personalmässigt blir neddragningarna mycket stora i storstadsområdena och i mellanstora städer. Konsekvenserna kommer nog däremot att bli tydligast på kontoren på mindre orter, säger Mikael Sjöberg.

Lättare på andra sätt

Hur lång tid det kommer att ta att avveckla olika lokalkontor går det ännu inte att ge besked om. Däremot händer det mycket som gör att det blir lättare att nå Arbetsförmedlingen på andra sätt.

Parallellt med att kontoren blir färre förbättras utbudet av digitala tjänster och det blir enklare att kommunicera med myndigheten digitalt. Möjligheten att få hjälp via telefon, chatt och video kommer att öka rejält under 2019. Sedan tidigare pågår ett intensivt arbete med att göra tjänster som till exempel inskrivning, aktivitetsrapportering och planering mer tillgängliga digitalt, för att fler ska kunna uträtta ärenden på egen hand hemma vid datorn eller i mobilen. Utvecklingen av de digitala tjänsterna påskyndas nu.

Får självklart konsekvenser

Färre kontor innebär minskade möjligheter att träffa en arbetsförmedlare. Arbetsförmedlingen tittar därför på hur det kan gå att skapa mötesplatser i kommuner där myndigheten inte längre kommer att ha egna lokaler. Det kan innebära att det ändå blir möjligt att få träffa en arbetsförmedlare på hemorten, speciellt för den som behöver extra stöd och som av olika anledningar har särskilt svårt att få jobb.

– Det får självklart konsekvenser när myndigheten minskar med 4 500 kompetenta medarbetare, men vi jobbar intensivt med att servicen ska vara god för alla våra arbetssökande, säger Mikael Sjöberg.