4 oktober 2018

Många fördelar med att anställa äldre

Att anställa äldre personer kan både berika företagsklimatet på arbetsplatsen och skapa en tryggare arbetsmiljö för kollegorna på företaget.
– Det finns många skäl till att välja senior kapacitet när man ska rekrytera, konstaterar John Mellkvist, Head of Future and Strategy på Mindmakers PR.

John Mellkvist på Mindmakers PR är en av de talare som har synts i Arbetsförmedlingens monter på Stockholms centralstation. Under sitt besök inledde han med att förklara varför företag borde tänka mer på mångfald när de rekryterar.

– Det handlar egentligen om riskminimering, förklarar han.

John Mellkvist menar att om man som arbetsgivare i samband med rekrytering enbart väljer att duplicera sig själv – det vill säga att man bara anställer folk som ser ut, tycker och tänker på samma sätt som en själv – då går företaget miste om möjligheten till att få in ett kritiskt perspektiv och tänkande i företagskulturen.

– Det gör i sin tur att det innovativa klimatet blir sämre. Kritiska perspektiv behövs. En organisation som saknar det invaggas i en falsk trygghet, säger John Mellkvist.

Bidrar till stabilitet och trygghet

Han påpekar att man som företagare får uppleva både toppar och dalar. Då behöver man ha med sig någon på resan som kan stötta på riktigt.

­– Det är också ett starkt skäl till att välja senior kapacitet. Seniora personer har en lång karriär bakom sig och kan därför fokusera på det som händer här och nu. Dessutom visar många undersökningar att seniorer stannar längre i verksamheten. Det bidrar till en stabil tillvaro, både för seniorerna själva och för deras omgivning. Seniorer hoppar inte mellan uppdragen på samma sätt som yngre anställda, säger John Mellkvist.

Dessutom kan äldre också berika arbetsplatser med sin blotta närvaro.

– Seniorer står för grundtrygghet och livserfarenhet. Det är mjuka värden som är viktiga, inte minst för yngre personer som letar efter just detta, enligt många undersökningar.

En bra åldersmix på arbetsplatsen får också positiva följdeffekter.

– Äldre kanske kan lära sig om ny teknik av de yngre, om de inte redan kan det. Och de äldre kan i sin tur ge de yngre den trygghet och det stöd som behövs för att de ska kunna utvecklas, säger John Mellkvist.

"Ta vara på äldres kompetens"

Han påpekar samtidigt att man ska passa sig för att generalisera när det kommer till ålder.

– Det är vanligt att man tänker att äldre inte är villiga att lära sig nya saker. Men det man som arbetsgivare ska leta efter är ju egenskapen att vilja ta till sig ny kunskap. Den tar ju aldrig slut hos en person som har det drivet, säger John Mellkvist.

Han påpekar också att vi när vi befinner oss i en tid där vi är friskare och både jobbar och lever längre, då måste arbetsgivare också lära sig att ta tillvara äldres kompetens.

– Då gäller det att vi inte sorterar ut personer på grund av deras ålder. Som rekryterare bör man i stället titta på personernas egenskaper, karaktärsdrag och drivkrafter. Att man tittar på vad de människor som söker jobbet visar vad de faktiskt vill göra.

Han påpekar att man till exempel kan göra just det på LinkedIn i dag.

– Där handlar det mer om att man tittar framåt och visar vad man vill göra som nästa steg i livet. Rekryterare måste lära sig att titta på detta när de ska anställa.

Många upplever diskriminering

John Mellkvist menar att rekryterare bör försöka träffa så många som möjligt när de ska rekrytera. Många möten med många olika sorters människor gör att man blir tvungen att utmana sig själv i sina egna fördomar.

– Det är därför som jag jobbar med och pratar om detta med ålderism, för att få andra att rekrytera på ett nytt sätt. Det här har varit ett väldigt dolt problem. Rekryteringsföretaget TNG har visat i en undersökning att 60–70 procent har upplevt att de har blivit diskriminerade vid en rekrytering på grund av sin ålder och jag har inga som helst anledningar att misstro den undersökningen. Det är nog egentligen många som inte vet om att de har blivit diskriminerade på grund av sin ålder, avslutade John Mellkvist.

Här kan du läsa en tidigare intervju med John Mellkvist

Se livesändningen på Facebook