Officerare, jurister och dataanalytiker är några av de yrkesgrupper som behöver rekryteras till staten de närmaste fem åren. Foto: Försvarsmakten.

Officerare, jurister och dataanalytiker är några av de yrkesgrupper som behöver rekryteras till staten de närmaste fem åren. Foto: Försvarsmakten.

20 juni 2018

Staten behöver anställa 150 000

150 000 jobb skapas i staten de kommande fem åren. Yrken med extra stora jobbchanser finns inom it, ekonomi, juridik, miljövård och omsorg.
Har du varit arbetslös länge eller är nyanländ kan vägen in på arbetsmarknaden vara ett modernt beredskapsjobb på en statlig myndighet.

Det är i sin nya rapport ”Framtidsjobb i staten” som fackförbundet ST förutspår ett mycket stort rekryteringsbehov inom staten fram till 2022. 148 500 jobb är prognosen och merparten av dessa handlar om återanställningar när någon pensionerats eller bytt arbetsuppgifter. Men ST anser att rekryteringsbehoven inom staten är större än så.

— Vi har blivit fler i landet och vi behöver bli fler som jobbar med stöd och service. Staten behöver locka till sig en mångfald både i kompetens och bakgrund. Det är viktigt för att kunna fortsätta ge god service till medborgarna. Men för att lyckas med rekryteringen behöver fler se staten som en attraktiv arbetsgivare, säjer ST:s förbundsordförande Britta Lejon som en kommentar till rapporten.

Inom den statliga sektorn finns en stor variation av yrken. Många av dessa kräver högskoleexamen som till exempel socionomer och psykologer medan andra kräver kortare utbildningar eller internutbildningar som exempelvis behandlingsassistent och officerare.

Har du varit arbetslös länge eller är nyanländ till Sverige finns möjlighet att genom Arbetsförmedlingen få ett så kallat modernt beredskapsjobb, en extratjänst, på en statlig myndighet. Det är regeringen som gett statliga myndigheter i uppdrag att genom Arbetsförmedlingen tillsätta moderna beredskapsjobb. Arbetsgivare får i sin tur ekonomiskt anställningsstöd för att täcka hela eller delar av lönekostnaden.

I slutet av januari i år hade 1 100 personer ett modernt beredskapsjobb på någon statlig arbetsplats.


Platsjournalen ringde upp Staffan Johansson, sektionschef på enheten Tjänster och program på Arbetsförmedlingen, för att få veta lite mer.

Vad är ett modernt beredskapsjobb?

— Det är ett arbete vid en statlig myndighet med arbetsuppgifter som inte i tillräcklig omfattning utförs. Det kan till exempel handla om att höja ambitionen eller på kvaliteten på ett arbete som staten är ansvarig för, men det får inte ske inom myndighetens affärsdrivande verksamhet.

Vilka arbetsuppgifter handlar det om?

— Det finns en stor variation på arbetsuppgifter, allt från att digitalisera dokument till att städa rastplatser längs med våra vägar. Du kan få genomföra enkätundersökningar eller jobba med arbetsmiljöprojekt. Det finns många olika arbetsuppgifter och det visar också på bredden av all verksamhet som sker på statliga myndigheter.

Hur länge kan man ha ett beredskapsjobb?

— Anställningens tid kan variera beroende på vilket arbete man söker, men som längst kan man ha ett modernt beredskapsjobb i två år.

Kan man gå en utbildning samtidigt?

— Syftet med ett modernt beredskapsjobb är främst att erhålla arbetslivserfarenhet, men viss kompetensutveckling inom ramen för tjänsten kan absolut ske om den skapar bättre förutsättningar för dig på arbetsmarknaden på längre sikt.   

Hur mycket får beredskapsjobbaren i lön?

— Lönen sätts utifrån vilket arbete du ska utföra och därför går det inte säga någon generell lön för alla olika typer av moderna beredskapsjobb. Den som arbetar med arkivering har kanske en annan lön än den som jobbar med skogsbruk. Den myndighet som anställer dig, behöver försäkra sig om att lön och villkor är i enlighet med kollektivavtalet.

Hur söker jag ett sådant jobb?

— Prata med en arbetsförmedlare att du är intresserad av ett modernt beredskapsjobb. De kan hjälpa dig vidare. Fundera gärna inför samtalet på varför du vill jobba på en myndighet och vad du skulle kunna bidra med.

Har Arbetsförmedlingen beredskapsjobbare?

— Ja, absolut. Faktum är att Arbetsförmedlingen själva har varit föredömliga när det kommer till att se möjligheterna med att anställa moderna beredskapsjobbare. Många jobbar idag i myndigheten. Skogsstyrelsen är en annan myndighet som anställer många personer som ska sköta naturreservat, hålla efter våra naturleder eller städa stränder för att nämna några exempel.


Yrken med flest jobbchanser i staten

 • Dataanalytiker - programmerare, mjukvaruutvecklare, systemanalytiker, it-tekniker, analytiker inom informationssäkerhet.
 • Jurister – experter – experter inom juridik, till exempel med EU-kunskap, jurister med tingsmeritering.
 • HR- och organisationsspecialister – stora förändringar på arbetsmarknaden gör att det krävs anställda som kan hantera de stora personalförändringarna.
 • Civilekonomer
 • Planeraretill exempel inom infrastruktur och samhällsstruktur.
 • Naturvetare och miljövetare inom miljövård.
 • Socionomer
 • Psykologer och beteendevetare
 • Behandlingsassistenter
 • Officerare
 • Lantmätare

KÄLLA: ST:s rapport Framtidsjobb i staten.