Lärare, sjuksköterska eller ingenjör är yrken där du har goda jobbchanser efter utbildningen.

Yrkesutbildningar är bra val för att få jobb i dagens arbetsmarknad. Studerar man på högskola ger utbildningar till lärare, sjuksköterska och ingenjör goda jobbchanser.

13 juni 2018

Urstark arbetsmarknad - fler jobb skapas 

Det går bra för Sverige. Arbetsförmedlingens nya prognos visar att sysselsättningen stiger och det skapas mängder av nya jobb.
– Vi surfar vidare på den starka konjunkturen som skapar en fortsatt urstark arbetsmarknad, säger Håkan Gustavsson, prognoschef på Arbetsförmedlingen.


Arbetsförmedlingens prognos visar att arbetslösheten fortsätter att sjunka. Samtidigt får totalt 145 000 fler sysselsättning under 2018 och 2019. Det innebär att sysselsättningsgraden landar på 79 procent nästa år vilket är den högsta nivån sedan början på 1990-talet.

– Sysselsättningen stiger både bland inrikes och utrikes födda. Samtidigt så ser vi att tillväxten av nya jobb nu börjar bromsa in så sakteliga, konstaterar Håkan Gustavsson.

Bred jobbtillväxt

Men än så länge blir jobben fler i hela landet. Flest jobb växer fram i storstadslänen och i regionerna som ligger nära större städer. Arbetsgivarna ser mycket ljust på framtiden och de nya jobben skapas inom i stort sett alla branscher.

– Jobben blir fler nästan överallt, bortsett från jord och skogsbruk, säger Håkan Gustavsson.

Bra läge för arbetssökande

Samtidigt som många arbetsgivare vill anställa så har många svårt att hitta drömkandidater som matchar deras önskelistor. Det gör att många arbetsgivare har börjat anpassa sina kravlistor när de ska rekrytera nya medarbetare.

– Det är en trend som vi har sett de senaste åren, främst bland offentliga arbetsgivare. De tummar lite på kraven när det kommer till utbildning och erfarenhet, säger Håkan Gustavsson.

Nytt tänk vid rekryteringar

Inom vården så har det länge varit stor brist på utbildade sjuksköterskor och undersköterskor. För att lösa situationen har många landsting istället börjat anställa vårdbiträden, receptionister, kanslister och måltidspersonal som kan avlasta de hett eftertraktade sjuksköterskorna.

– Bristen på utbildad personal skapar den sortens kedjereaktioner vid rekryteringen. Det finns stor potential för många privata arbetsgivare att tänka på samma sätt. Om man som arbetsgivare ser över sina förväntningar och krav så skapas det fantastiska möjligheter både för arbetsgivarna och för de arbetssökande, säger Håkan Gustavsson.

Utbildning lönar sig

Att fler arbetssökande satsar på att studera är viktigt om arbetslösheten ska fortsätta att sjunka. En fullständig gymnasieutbildning är den första viktiga nyckeln om man vill öka sina jobbchanser – och minska risken för att bli arbetslös länge.

– Vi ser ju att gymnasiebetyget är oerhört viktigt. Saknar man det så finns nu fler platser på Komvux och man kan också få hjälp med studiefinansiering för att läsa in sina betyg, säger Håkan Gustavsson.

Yrkesutbildningar säkert val

Om man vill plugga vidare och vill vara säker på att få ett jobb efter sin utbildning så är yrkesinriktade utbildningar ett smart val.

– Då tänker vi inte bara på de yrkesinriktade gymnasieprogrammen utan även utbildningar på yrkeshögskolan och de yrkesinriktade utbildningarna på högskolan till yrken som till exempel sjuksköterska, ingenjör eller lärare, säger Håkan Gustavsson.

Läs hela prognosen här