30 maj 2018

Chanserna till jobb har ökat

En ny rapport visar att fler får jobb med hjälp av subventionerade anställningar.

Tre av fyra inskrivna arbetslösa står långt från arbetsmarknaden. Nu visar en ny rapport att fler får jobb med hjälp av subventionerade anställningar. Tydligast är uppgången för nyanlända.
– Vi ser att Arbetsförmedlingen gör skillnad för de grupper som behöver oss mest, säger Petra Nilsson, chef för forskning och utvärdering på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen har studerat hur stor chans inskrivna arbetslösa har att få ett jobb. Sedan 2010 har möjligheten att få ett osubventionerat arbete minskat. Men en ny rapport från Arbetsförmedlingen visar nu att chanserna till jobb för de inskrivna arbetslösa har ökat när man räknar in subventionerade anställningar.

‑ Vi ser att Arbetsförmedlingen gör skillnad för de grupper som behöver oss mest. Subventionerade anställningar och praktik är viktigt för de som står långt från arbetsmarknaden, säger Petra Nilsson, chef för forskning och utvärdering.

Arbetsmarknadsutbildningarna ger effekt

Arbetsförmedlingen har också studerat effekten av olika arbetsmarknadspolitiska insatser. En sådan insats är arbetsmarknadsutbildning som nu ger en positiv effekt på sex procentenheter redan efter ett år.

Möjligheten att få ett arbete inom ett år är alltså större för den som har gått en arbetsmarknadsutbildning jämfört med den som inte deltagit. Den här utvecklingen får stöd av resultatmätningar, som visar att fyra av tio har ett jobb 90 dagar efter avslutad arbetsmarknadsutbildning.

­‑ Det är ett trendbrott där den negativa utvecklingen för arbetsmarknadsutbildningarna har vänt. Allt talar för att den här sortens utbildningar kommer att ha ännu bättre effekt på lång sikt, säger Petra Nilsson.

Utbildning lönar sig

Rapporten visar också att det finns en obalans och en miss-match på arbetsmarknaden. Många arbetslösa saknar de kvalifikationer som efterfrågas av arbetsgivarna.

‑ Vi ser en stor skillnad mellan de som har och inte har en gymnasieutbildning. Med en gymnasieutbildning ökar man sina jobbchanser rejält, säger Petra Nilsson.

Som arbetssökande lönar det sig att utbilda sig, speciellt mot de yrken där det är liten konkurrens om jobben. Om man vill läsa på om yrken med goda jobbchanser kan man kolla i Yrkesguiden där du får information om jobbchanserna fem år fram i tiden .

Fler har nytta av Arbetsförmedlingen

Rapporten visar också att allt fler anser att de har nytta av Arbetsförmedlingen när de söker jobb. Drygt 40 procent av dem som lämnat Arbetsförmedlingen uppger att de har fått information om sitt nya arbete eller annan hjälp från Arbetsförmedlingen som lett till ett jobb. Det är en successiv ökning sedan 2010 då siffran var 33 procent.

‑ Många hittar ju jobbet själva idag, men vi är glada över att Arbetsförmedlingen ändå i så pass hög utsträckning kan bidra till att fler hittar ett jobb, säger Petra Nilsson.

Läs hela rapporten här

Tillägsinformation

Platsjournalens nyhetsbrev ger jobbsökare tips och inspiration.

Vill du få inspiration och jobbsökartips direkt i mobilen

Starta en prenumeration på Platsjournalens nyhetsbrev
Klicka här