Kriterier för att medverka i Bildbanken

Du ska ha fullgjort en för yrket lämplig högre konstnärlig eller motsvarande utbildning. Med lämplig utbildning avses akademisk konstnärlig utbildning vid högskola/universitet eller övrig utbildning.

Utländska utbildningar bedöms individuellt.
 
Administrativa, pedagogiska eller teoretiska utbildningar inom kulturområdet vid högskola eller universitet räknas inte som högre konstnärlig utbildning.

Utbildningar inom gymnasieskolan eller motsvarande räknas inte heller som konstnärlig högre utbildning.
 
För att medverka i Bildbanken ska du ange dina huvudsakliga konstnärliga meriter till exempel: examensbevis från utbildning, utställningsverksamhet, kontrakt, stipendier, konstnärligt uppdrag eller på annat sätt påvisa att du är etablerad på den konstnärliga kulturarbetsmarknaden.
 
Du ska under de senaste fem åren ha uppfyllt ett flertal av nedanstående kriterier:

  • erhållit statligt, kommunalt, landstingskommunalt, eller annat enskilt konstnärsstipendium.
  • erhållit uppdrag om offentlig utsmyckning.
  • deltagit i utställning på konstmuseum, konsthall, etablerat galleri eller inköpts av offentligt museum, Statens konstråd, annan offentlig institution.
  • på annat sätt påvisat att den sökande är etablerad på den konstnärliga kulturarbetsmarknaden.

För att medverka i Bildbanken behöver du skicka in en ansökan och därefter invänta svar från Arbetsförmedlingen om du har blivit beviljad eller ej.

Tillägsinformation