Sök levererantör inom Stöd och matchning

Du väljer själv vilken av våra leverantör du vill ha. Titta exempelvis först och främst på leverantörernas ratingbetyg men även på deras metodik, språk, branschkunskaper eller annan specialisering när du gör ditt val. Du kan även söka efter vilka leverantörer vi har på din ort. Meddela sedan din arbetsförmedlare vilken leverantör du har valt.

Möjlighet att byta leverantör

Du har möjlighet att ändra ditt val om du upplever att du inte får det stöd som motsvarar dina behov. Kontakta Arbetsförmedlingen så får du hjälp att byta leverantör.

Ratingbetyg är en service till dig när du ska välja leverantör av Stöd och matchning. Arbetsförmedlingen tar fram ratingbetygen genom att jämföra leverantörerna med varandra.

Leverantören får fyra, tre, två eller en stjärna beroende på hur stor andel av deltagarna som har fått jobb, eller har börjat studera, utifrån deltagarnas individuella förutsättningar. För att säkerställa beräkningarna behöver leverantören haft minst 18 deltagare under mätperioden.

De leverantörer som har högst ratingbetyg (fyra stjärnor), har lyckats bäst med att stötta deltagarna till arbete eller studier. Tre stjärnor är det näst högsta ratingbetyget, två stjärnor är det näst lägsta ratingbetyget och en stjärna det lägsta. Leverantörer som är nya eller saknar tillräckligt många deltagare under mätperioden har inte fått ratingbetyg. Det innebär att leverantörer kan ha ett bra resultat även om de saknar ratingbetyg.

Arbetsförmedlingen uppdaterar leverantörernas ratingbetyg i mitten av mars, juni, september och december. Senaste uppdateringen var 15 december 2020.

På grund av corona-pandemin kan du tillfälligt välja leverantör på distans i hela landet. Du som bor i ett område där det inte finns någon leverantör kan under den här perioden välja leverantör på en annan ort för att ta del av tjänsten på distans.

Möjligheten är tillfällig och tidsbegränsad. Sista startdag är den 30 juni 2021.

Sök leverantör för tjänsten Stöd och matchning

Ideella Fören Furuboda Åhus Med Firma Furuboda K

KA-nummer: 10066435

Ratingbetyg

Leverantören saknar ratingbetyg, vilket beror på att leverantören är ny eller har haft för få deltagare.

Presentation

Furuboda folkhögskola är unikt på flera sätt. Vi är en ideell förening som verkar utan kommersiella vinstintressen.

Därför gör vi ingenting för att skapa vinst eller för att vi måste. Vi gör det för att det behövs och för att vi har engagemang, kompetens och erfarenhet att bidra med. Vi arbetar efter principen att de som kan och vill arbeta också ska ges möjlighet att få göra det. Vi grundades 1960 i Yngsjö och sedan 2004 finns vi i hela Skåne med ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen, flera kommuner och många skånska arbetsgivare för att kunna skapa en hållbar arbetsmarknad för alla.

Öppettider: Teams online 8-16 samt fysiskt på Fagerstagatan 1B, Malmö efter bokad tid.

Språk

Tjänsten kan erbjudas utan tolk på följande språk:

 • Arabiska
 • Engelska
 • Tyska

Branschkunskap

Verksamheten har följande branschkunskap. Läs mer i Yrken A-Ö.

 • Generell inriktning

Här finns vi

Vissa adresser nedan kan inte visas på kartan.

  Företagsinformation

  Furuboda Arbetsmarknad är en del av den ideella föreningen Furuboda. Avdelningen finns med kontor i Malmö, Kristianstad, Lund och Helsingborg.
  Vi vill vara ett icke-kommersiellt alternativ inom arbetsmarknadsområdet. De som har det svårast att komma in på arbetsmarknaden ska särskilt uppmärksammas. Vår personal består av engagerade och kompetenta medarbetare som har bred kunskap och mångårig erfarenhet utav arbetsmarknadsarbete.

  Verksamhet

  Furuboda Arbetsmarknad finns i gränslandet mellan utbildning och arbetsliv. Genom vår verksamhet vill vi kunna lotsa människor antingen från utbildning till arbete eller tvärtom – allt för att stärka individens ställning på arbetsmarknaden. Detta innefattar allt från rena matchningsuppdrag, grundläggande utbildningar till konsultuppdrag inom arbetsmarknadsområdet. Vi har i dagsläget ett tio-tal uppdrag/projekt i gång med bland andra Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, olika kommuner samt Europeiska socialfonden (ESF).

  Arbetssätt

  En av våra viktigaste utmaningar är att få dig att trivas och känna dig delaktig i det arbete som tjänsten Stöd och matchning innebär. Vårt syfte är att inspirera och motivera alla de som väljer oss som stöd, detta för att kunna hitta sin plats på arbetsmarknaden så fort som möjligt. Grunden för all individuell utveckling anser vi vara att sätta tydliga mål och att få alla att se sina unika förmågor ihop med en effektiv planering. Vi varvar individuella avstämningsmöten med att erbjuda kontinuerligt stöd inom allt från hur man hittar dolda jobb, skriver CV/personlig brev till intervjuteknik och personlig utveckling. Vi anordnar seminarier om hur man metodiskt går till väga och hur olika sökvägar till ett arbete kan se ut. Samtidigt arbetar vår personal med att matcha dina kompetenser gentemot lediga arbeten i vårt breda nätverk av potentiella arbetsgivare.

  Utbildning och erfarenhet

  Vår personal har stor erfarenhet av att arbeta tillsammans med olika människor för att hjälpa dem att formulera och förverkliga sina mål. Med gedigen utbildning inom beteendevetenskaper och med breda, varierade, yrkeserfarenheter har våra handledare verktygen som krävs för att kunna möta ett skiftande stödbehov. Hos oss anpassas tjänsten så den kan handla om att bara vara ett bollplank vid jobbsökande till att innebära ett omfattande stöd för att hitta en passande utbildning eller arbetsgivare.
  Hos oss arbetar c:a 10 handledare och beroende på din bakgrund och ditt yrkesintresse kommer du få möta någon som på bästa sätt kan svara mot dina behov av stöd och matchning.


  Specialistkompetens

  Förutom våra ordinarie handledare finns stora möjligheter till fördjupat stöd från vår personal. Det kan handla om allt från att få stöttning i arbetsgivarkontakter till att få hjälp med att kartlägga sin arbetsmarknad och behov av eventuella extra stöd och anpassningar.

  Matchare för praktik och arbete

  Att söka jobb är ibland ett tröstlöst arbete. Efter en lång tid utan respons från arbetsgivare kan man behöva ett extra stöd för att komma i kontakt med arbetsplatser. Vi har specialiserad personal som jobbar med att bygga nätverk och som löpande får förfrågningar om personal och möjliga rekryteringar. De jobbar för att du ska matchas mot ett ledigt arbete.

  Företagsteam

  Genom mångårigt arbete har Furuboda Arbetsmarknad byggt upp ett omfattande kontaktnät i näringsliv runt om i Sydsverige och Danmark. Furubodas företagsteam har en vana av och arbetar dagligen med jobbjakt för våra deltagare. Det innebär bland annat att företag kontaktar Furuboda direkt när man är i behov av nyrekrytering. Teamet har en gedigen kunskap och ett brett kontaktnät på arbetsmarknaden. Man arbetar ständigt med att skapa nya kontakter och relationer till arbetsgivare.