Skräddarsydda utbildningar – när du har svårt att hitta rätt kompetens

Ibland kan det vara svårt att hitta rätt kandidat för vissa specialtjänster eller så behöver personen du vill anställa komplettera sina kunskaper. Då kan vi hjälpa till med att anordna utbildningar eller skapa förutsättningar för en intern utbildning på plats.  

Tillsammans med dig och våra leverantörer kan vi ta fram lösningar som passar dina behov. Alla våra arbetsmarknadsutbildningar är upphandlade och genomförs av professionella leverantörer.

Har du nästan hittat rätt kandidat för jobbet men någon kompetens saknas?
Med hjälp av en arbetsmarknadsutbildning kan den arbetssökande komplettera sin kompetens efter ditt behov.

Behövs det en speciell licens eller certifiering för tjänsten?
Inom vissa områden kan vi också utfärda licenser och certifieringar. Men bara om det är nödvändigt för en anställning.

Har du ett stort rekryteringsbehov eller vill rekrytera mer långsiktigt?
Vi kan anpassa en utbildning efter dina behov. En sådan särskild rekryteringsutbildning utgår från arbetsmarknadsutbildningar som redan finns. Vi planerar upplägget tillsammans med dig och leverantören och tar fram en urvalsprocessen för att hitta lämpliga kandidater.

Kan du tänka dig att kombinera utbildning med praktik?
Arbetsmarknadsutbildningar går även att kombinera med arbetspraktik på din arbetsplats.

Kan du tänka dig att anställa en student?
Besök en pågående utbildning för att träffa och kanske intervjua deltagare som redan börjat studera. Om du hittar rätt person kan resten av utbildningen anpassas efter ditt behov.

Se fler rekryteringsstjänster

Se alla våra anställningsstöd