100-klubben - när ni kan ta emot många nyanlända

Har din verksamhet möjlighet att ta emot minst 100 nyanlända inom tre år kan vi ge dig ett skräddarsytt stöd. 100-klubben lanserades i oktober 2015 på uppdrag av regeringen.


Så får du stödet

De företag som vill ta emot minst 100 nyanlända erbjuds en särskild ingång till Arbetsförmedlingen. Anmäler ni ert intresse kommer vi kalla till ett personligt möte där era behov och önskemål diskuteras. Sen återkommer vi med ett skräddarsytt paket med sökanden och en rad tjänster som kan kombineras för att underlätta anställningen. Dessa kan inkludera utbildningar, praktik och arbetsplatsträning, nystartsjobb och validering av kunskap.

Gäller till hösten 2018

Satsningen gäller under tre år och fokus är företag som under den tiden kan ta emot minst 100 nyanlända. Företag som anmält sitt intresse för stödet inkluderar Sweco, Riksbyggen, Ragn-Sells, Axfood och Hemköp att de är med på satsningen och kommer att ta emot minst 100 nyanlända på respektive företag.


Andra etableringsstöd

Snabbspår
Anställ nyanlända med erfarenhet inom bristyrken

Praktik i staten
För dig som vill ta emot en praktikant på statlig myndighet