Satsningar för att nyanlända ska få arbete

100-klubben och Snabbspår är initiativ som skapats på uppdrag från regeringen för att korta vägen till arbete och studier för asylsökande och nyanlända. Arbetsgivare kan med hjälp av detta snabbt rekrytera värdefull arbetskraft samtidigt som de som är nya i Sverige får en chans att etablera sig redan från start.