Satsningar för att nyanlända ska få arbete

Söker du nya medarbetare i en bransch där det råder brist på arbetskraft eller har du möjlighet att anställa många nyanlända? Snabbspår och 100-klubben är två satsningar för att matcha arbetsgivare med nyanlända. Det ger en snabb väg in på arbetsmarknaden för nyanlända och hjälper företag som har svårt att rekrytera.