Regeringsuppdrag - underlätta för nyanlända

För att korta vägen för nyanlända och asylsökande har vi på regeringens initiativ skapat Snabbspår. Du som arbetsgivare kan snabbt rekrytera värdefull arbetskraft samtidigt som nyanlända i Sverige får en chans att etablera sig i arbetslivet.