Jobskills – Rekrytera asylsökande och nyanlända

Jobskills är en tjänst där du som arbetsgivare kan komma i kontakt med asylsökande och nyanlända som söker jobb. En stor fördel med tjänsten är att du kan anställa personer redan innan de fått asylbeskedet. På så vis har du som använder Jobskills en förtur till ny kompetens.


Mer om tjänsten

Jobskills är en tjänst skapad för att nyanlända och asylsökande snabbt ska komma in på den svenska arbetsmarknaden, på sikt kommer den även att integreras i våra fasta rekryteringstjänster.

När du loggar in kan du:

 • söka efter kandidater med hjälp av olika sökfunktioner.
 • söka efter personer med en särskild kompetens eller till en särskild tjänst.
 • ladda ner och spara cv som pdf.
 • kontakta kandidater.

Skapa konto nu

Så hittar du rätt kompetens

För att hitta rätt kompetens använder du olika sökkriterier. Du kan sedan se kandidaternas profiler och ladda ner deras cv. Du kan även kontakta kandidater direkt.

Den arbetssökande lägger själv in sina kompetenser och sin erfarenhet och kan sedan välja att publicera sin profil för att bli sökbar för arbetsgivare. Allt översätts då automatiskt från deras modersmål till svenska.

Det här behöver du göra för att kunna anställa en asylsökande person: 

 1. Kontrollera att personen har ett giltigt LMA-kort – ett personligt kort med foto som visar att personen är asylsökande.
 2. Kontrollera att LMA-kortet har texten ”AT-UND” under punkt 7, det betyder att personen har rätt att jobba under asyltiden.
 3. Kontrollera mot personens id-handling att du anställer rätt person. LMA-kortet är ingen id-handling.
 4. Skriv ett anställningsbevis, kan vara bra att börja med en tidsbegränsad anställning.
 5. Fyll i blanketten Anmälan om anställning av asylsökande och skicka in till den mottagningsenhet på Migrationsverket där den asylsökande är inskriven.
 6. Planerar du att anställa flera - bli en certifierad arbetsgivare så går processen att anställa personer från länder utanför EU snabbare.
 7. Kontrollera regelbundet att personen har ett giltigt LMA-kort.

Anmälan om anställning av asylsökande
Bli en certifierad arbetsgivare


Ansök om samordningsnummer

 1. Ansök om preliminär A-skatt för den sökande hos Skatteverket. Då får personen ett samordningsnummer. Följande kopior ska bifogas av den sökande:
  - LMA-kort
  - Hemlandspass eller id-kort
  - Undertecknat anställningsavtal

Ansök om preliminär A-skatt
Rekvisition av samordningsnummer