Rekryteringsutbildningar - när du har svårt att hitta rätt kompetens

Det kan vara svårt att hitta personer med rätt kompetenser. Om du hittat personer som saknar viss kunskap för att kunna söka jobbet kan du använda dig av arbetsmarknadsutbildningar genomförda av professionella leverentörer.

Skräddare som arbetar med en klänning

Forma din nya medarbetare att passa ditt behov genom utbildning.

Anställa från utbildning

Du kan rekrytera till bristyrken genom att hitta dem redan under pågående utbildning. Vi har samlat aktuella utbildningar med personer som matchar dina behov. När du hittat rätt kompetens tar du kontakt och påbörjar rekryteringen!

Frågor och svar om utbildningar


Kan jag snabbutbilda någon som bara saknar en viss erfarenhet?

Ja, med hjälp av en arbetsmarknadsutbildning kan den arbetssökande komplettera sin kompetens efter ert behov.

Kan ni förmedla licens- eller certifikatbaserade utbildningar?
Ja, men bara om det är nödvändigt för en anställning.

Vi har ett stort rekryteringsbehov, kan era utbildningar passa oss? När man har stort rekryteringsbehov eller vill rekrytera långsiktigt så utgår man från arbetsmarknadsutbildningar som redan finns. Arbetsförmedlingen planerar upplägget tillsammans med er och leverantören och tar fram en urvalsprocess för att hitta lämpliga kandidater.

Går det att kombinera utbildningar med andra tjänster?
Ja, du kan använda dig av en utbildning och kombinera med Arbetspraktik.

Kan jag anställa en student?
Ja, ni kan besöka en pågående utbildning för att träffa personer som redan börjat studera. Om du hittar rätt person kan resten av utbildningen göras om efter ert behov.

Ghalia blev maskinförare


Intresserad av att veta mer om utbildningar?
Ring vår växel på 0771-60 00 00 så kopplas du rätt.