Så gör du ett bra urval av kandidater 

När du har fått in alla ansökningar är det dags att göra ditt urval. Här hittar du tips på hur du får fram de bästa kandidaterna och väljer ut vilka du ska kalla till intervju.


Innan du börjar själva urvalsprocessen behöver du bestämma hur kandidaterna ska bedömas.När du ska bedöma kompetenser och kunskaper kan det vara bra att använda en enkel bedömningsskala, där varje kriterium får ett betyg. Den kan till exempel se ut så här:

1 = Mycket svag
2 = Svag
3 = Acceptabel nivå
4 = Stark
5 = Mycket stark

Se till att hålla ordning på alla ansökningar du får. Lägg in handlingarna i mappar, en för varje kandidat. Digitala mappar på datorn eller plastmappar med pappershandlingar, det är en smaksak. I mapparna fyller du sedan på med anteckningar från intervjuer och referenstagningar, kompletterande handlingar osv.

Gör en första sortering genom att dela in mapparna i tre högar:

  • De som inte uppfyller kraven.
  • De som har relevant utbildning eller erfarenhet.
  • De som har relevant utbildning och erfarenhet.

Gissningsvis är det den tredje gruppen som innehåller de kandidater som du vill gå vidare med.

Låt gärna två personer gå igenom ansökningarna var och en för sig. Du bör också jämföra faktorer som kön, ålder, etnisk tillhörighet med mera. På så vis kontrollerar du att du inte omedvetet sorterat bort vissa grupper av sökanden tidigt i processen.

Specifika utbildningar och erfarenheter kan du kontrollera med hjälp av olika slags intyg och referenser. Vill du vara ännu säkrare kan du använda dig av företag som gör just denna typ av bakgrundskontroller, till exempel att kandidaterna har uppgett rätt uppgifter om vilken utbildning de har och var de har arbetat.

En kandidats olika kompetenser och personliga egenskaper är svåra att bedöma enbart via ansökningshandlingarna. Med en väl förberedd intervju, eventuellt kompletterad med personlighetstester, plus kontakt med kandidatens referenser, så får du ett underlag för att kunna göra en bra bedömning.

Ett tips är att du låter en man och en kvinna läsa ansökningshandlingarna och göra urvalet. Med ett väl förberett och sakligt urvalsarbete som är baserat på kandidaternas kompetens undviker du att gå i diskrimineringsfällan.

Om diskriminering