Kolla referenser - så får du svaren du behöver

Se till att ta rätt referenser och ställ frågor som ger dig de svar du behöver. Vi ger dig tipsen för att lyckas.

Gå inte bara på referenser som kandidaten har skrivit i sitt cv. Under anställningsintervjun kan du lyssna efter projekt eller andra arbetssituationer kandidaten har jobbat i. Be då om att få prata med någon som har jobbat tätt med din kandidat. Du bör också prata med hans eller hennes närmaste chef. På det sättet får du en heltäckande bild av kandidaten.

Förbered den du ska ringa

Har du fått referenser av kandidaten är det bra om han eller hon meddelar att du kommer att ringa. Skicka ett mejl och föreslå tider. Då kan de förbereda sig och vara redo när du ringer.

Ställ frågor som kan ge konkreta exempel på hur kandidaten har utfört sina arbetsuppgifter och hur han eller hon samarbetar med andra. Titta på de kompetenser och arbetsuppgifter du letar efter och formulera frågor efter det. Ibland kan det vara svårt att veta hur du ska förhålla dig till de svar du får. Genom att ställa direkta frågor kan du få mer konkret information än om du ställer öppna frågor.

Exempel:

 • Hur känner du kandidaten?
 • Här får du direkt reda på hur deras relation har sett ut och kan bedöma trovärdigheten hos personen.
 • Hur länge jobbade ni tillsammans?
 • Jobbade de tillsammans under en längre period har personen en bra bild av kandidaten.
 • Kan du ge ett exempel på hur kandidaten löste…?
 • Fånga upp projekt eller uppgifter som kandidaten har löst och fråga hur han eller hon tyckte att slutresultatet blev.
 • Vad hade kandidaten för arbetsuppgifter eller ansvarsområden?
 • En bra fråga för att stämma av mot kandidatens cv.
 • Jobbar kandidaten bäst på egen hand eller i grupp?
 • En viktig fråga beroende på hur det kommer att se ut på din arbetsplats.
 • Vilka är kandidatens viktigaste egenskaper?
 • En bra fråga att ställa för att få en helhetsbild av personen.
 • Avslutningsvis: är det något annat som är bra att känna till om kandidaten? Här kan du få svar på frågor du glömt att ställa.

Ett bra sätt att få ut det du vill när du tar referenser är att förbereda personen du ska kontakta. Skriv därför ner alla frågor du tänker ställa och skicka i förväg. Då ger du honom eller henne en bra möjligheter att komma med utvecklande svar. Tänk på att alltid utgå från den kravprofil du har skapat inför din rekrytering. Då kan du vara säker på att du fångar in rätt områden.

 • Det är viktigt att du lägger ner kraft och energi i referensarbetet. Därför är det bra att vänta till du har plockat ut tre till fyra kandidater du kan tänka dig att anställa.
 • Samma person som har gjort intervjuerna bör ta referenser – då kan du ställa relevanta frågor som återkopplar till kandidatens svar.
 • Fråga kandidaten om lov – ring aldrig innan du har frågat kandidaten.

Ställ inte frågor av personlig karaktär. Frågor om till exempel kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning ökar risken för diskriminering. Läs mer om vad som gäller om diskriminering.
Om diskriminering