Så skapar du en bra kravprofil

För att veta vad som krävs för jobbet är det bra att göra en kravprofil. Den visar vilka arbetsuppgifter som ingår och vilken erfarenhet och utbildning som behövs. Kravprofilen blir underlag för den fortsatta rekryteringen. En bra kravprofil gör det lättare att skriva annonsen, göra ett urval och intervjua eftersom du vet vad du ska fråga efter.


Tänk igenom vilka kunskaper, färdigheter och egenskaper som behövs för att utföra arbetsuppgifterna. Beskriv vad som behövs för att personen ska fungera i arbetsgruppen, i organisationen och med den ansvariga chefen.

Skriv även ned vad personen förväntas ha uppnått om ett år och om fem år. Det skapar extra tydlighet både för den sökande och för dig kring vilka krav som ställs. Svaret kan du använda när du utvärderar rekryteringen.

Utbildningar

Finns det utbildningar som är absoluta krav? Behövs det särskild yrkesutbildning? Behövs särskilda certifikat eller licenser? Förtydliga vad som är absoluta krav, vad som är meriterande och vad som bara är bra att ha.

Fundera också över hur ni värderar utbildningar och kompetenser från andra länder. Finns det sätt att kompensera för brist på utbildning, till exempel genom att ha arbetat med liknande arbetsuppgifter.

Yrkeserfarenhet

Kräver jobbet erfarenhet från en viss bransch eller av vissa arbetsuppgifter och hur länge i så fall? Förtydliga vad som är absoluta krav, vad som är meriterande och vad som bara är bra att ha.

Personliga egenskaper

Finns det särskilda personliga egenskaper ni letar efter i organisationen eller för yrkesrollen? Är det bra om personen har intresse av att utvecklas mot att ta större ansvar?

Språkkunskaper

Finns det särskilda språkkrav? Har ni kunder som kommunicerar på andra språk? Hur viktiga är skriftliga språkkunskaper? Tänk på att språkkraven ska vara kopplade till de arbetsuppgifter som ska utföras.

Övrigt

Behöver personen ha körkort? Särskilda it-kunskaper? Administrativ förmåga? Förmåga att förvalta eller utveckla?


Börja med att beskriva vad personen ska jobba med. Om jobbet finns i dag – ta hjälp av medarbetare med liknande jobb. De kan ha information du annars riskerar att missa. Men tänk framtidsinriktat.

Kanske behöver arbetsinnehållet förändras för att passa morgondagens kundkrav? Beskriv också till exempel hur stor del av tiden som ska läggas på de olika arbetsuppgifterna eller om jobbet innebär resor.


Bestäm om personen ska ha en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning. Bestäm också vilken anställningsform som ska gälla. Formulera villkoren för jobbet, till exempel lön och eventuella personalförmåner.



  • Många jobb kräver gymnasie- eller högskolekompetens, men inte alla. Kanske kan en person med rätt erfarenhet eller en annan utbildning göra jobbet lika bra?

  • Kravprofilen är grunden för den annons du sedan skriver. Ju noggrannare du gör kravprofilen, desto bättre är dina chanser att lyckas med rekryteringen.

  • Genom att ha en tydlig kravprofil kan du visa varför du bara kallade de kandidater som uppfyllde kraven.