Ny rapport: Var finns jobben?

Inom vilka branscher kommer det vara brist på arbetskraft de kommande åren? En ny rapport om framtidsutsikterna för närmare 200 yrken. Se intervjun med Annelie Almérus, arbetsmarknadsanalytiker.

Rapporten ”Var finns jobben?” bygger på färska yrkesprognoser från Arbetsförmedlingen och ger svar på frågorna:

  • Inom vilka yrken är det lättast att få jobb i dag – och om fem år?
  • Var kommer bristen på arbetskraft att bli störst – och vilka blir konsekvenserna?

Annelie Almérus, arbetsmarknadsanalytiker, på Arbetsförmedlingens analysavdelning presenterar rapporten.

Mer om rapporten Var finns jobben?

Trender inom rekryteringsbranschen
”Se helheten, kolla på faktiskt beteende” – rekryteringsexperten tipsar