Prognos för arbetsmarknaden

Varje vår och höst sammanställer vi en prognos för hur Sveriges arbetsmarknad utvecklas. Vår prognos bygger på intervjuer med 11 000 privata arbetsgivare och representanter från offentliga verksamheter i landets samtliga kommuner. Materialet ger unik kunskap om svensk arbetsmarknad i förhållande till den globala marknaden.