Varning för blufföretag

Flera arbetsgivare har fått brev från ett företag som kallar sig Företagsopinion. Arbetsförmedlingen är inte avsändare och har heller inget med företaget att göra.

Brevet innehåller delar som kan påminna om Arbetsförmedlingens webbplats och dokument. Enligt uppgift förbinder sig arbetsgivaren att betala en årlig avgift på  6395 kronor om brevet undertecknas och returneras.

Hjälp och stöd

Kontakta polisen för att få stöd och hjälp om du har blivit utsatt för fakturabedrägeri. Till Polisens hemsidan

Svensk handel och Förenade Bolag sammanställer varningslistor över oseriösa företag och informerar om vad du kan göra om du har fått en bluffaktura.