Så rekryterar du i bristyrken

Söker du en kock eller undersköterska? Det är några av de yrken där det kan vara svårt att hitta personal. Att tänka i nya banor blir extra viktigt när du söker nya medarbetare inom så kallade bristyrken. Vi kan hjälpa dig när du snabbt behöver anställa eller vill se över dina behov för framtida rekrytering.

Våra rekryteringstjänster

Sök efter personer i vår kandidatbank eller annonsera i Platsbanken. Beskriv vad du behöver, vilken erfarenhet och kompetens du vill att din nästa medarbetare ska ha, så matchas du mot de kandidater som passar bäst för jobbet. Du kan även anordna rekryteringsträffar när du ska anställa ett

Sök kandidater

Annonsera i platsbanken

Under en rekryteringsträff träffar du flera kandidater samtidigt. Du gör korta mini-intervjuer och upptäcker de personer som har det lilla extra, utan att först behöva läsa mängder av ansökningar. Du får snabbt ett första intryck, och väljer därefter vilka kandidater du vill gå vidare med.

Bjud in till rekryteringsträffar

Anställ en person som är ny i Sverige

Snabbspår och 100-klubben är initiativ som fokuserar på att hitta rätt kompetens inom bristyrken genom praktik, språkträning och utbildning. Vi kan hjälpa dig med skräddarsydda insatser när du vill anställa en person som samtidigt lär sig svenska. Vi har även flera ekonomiska stöd att söka för anställning av nyanlända.

Är du intresserad av att veta mer kan du kontakta oss så kan vi hjälpa dig att hitta rätt kompetens för praktik eller jobb.

Snabbspår

100-klubben

Anställ en person från Europa

Att anställa personer från EU-/EES-länderna är en enkel process, eftersom de inte behöver ett arbetstillstånd i Sverige. Över 1000 personer rekryterades från Europa förra året, bland annat läkare, sjuksköterskor, ingenjörer och kockar.

Vill du ha råd och tips för att rekrytera inom Europa, kan du vända dig till våra EURES-rådgivare. Vi kan hjälpa dig med annonsering i vår EURES-portal, ge information om jobbmässor och rekryteringsaktiviteter helt kostnadsfritt.

Rekrytera i Europa

Anställ med stöd

Vi har flera ekonomiska stöd som du kan söka vid anställning av personer som idag står långt ifrån arbetslivet. Det kan vara personer som vill komma tillbaka till yrkeslivet efter en tids sjukdom, unga som är nya på arbetsmarknaden, personer som är nya i Sverige eller har en funktionsnedsättning.

Att anställa med stöd

Anställ en person genom utbildning

När det är svårt att hitta kandidater inom vissa yrken där det råder brist på arbetskraft kan vi hjälpa till med utbildning. Det kan handla om att skräddarsy en utbildning för en utvald kandidat, hjälpa dig att hitta en kandidat som kommer direkt från en utbildning eller starta en ny utbildning inom ett yrke där det råder brist. Här kan du läsa mer om att rekrytera genom utbildning.

Rekrytera med utbildning


Tips inför rekrytering


  • Testa att söka en helt annan profil än du tänkt från början. Kanske kan du avlasta den kompetensen som redan finns. Exempelvis skulle en nyanställd administratör skulle kunna ta över en kylteknikers administrativa uppgifter.


  • Se över ditt och andras nätverk. Använd sociala medier och fråga folk du känner.
  • Lägg tid på spontanansökningar som kommer in.