24 november 2017

Hur ser framtiden ut på ditt företag?

Vi vill veta hur du som arbetsgivare bedömer utvecklingen för din verksamhet, om du behöver rekrytera framöver och vilken kompetens du behöver. Vi hoppas vi får höra av oss till dig!

Nu sätter Arbetsförmedlingen igång att intervjua 16 000 slumpvis utvalda privata arbetsgivare och representanter för offentliga verksamheter i hela landet. Syftet är att ta reda på läget och framtidsutsikterna på arbetsmarknaden inför den prognos som presenteras i december.

Två arbetsförmedlare som jobbar med att ringa upp arbetsgiare

Snart kanske vi tar kontakt med dig!

Ditt svar är mycket värdefullt

Att veta vad du som arbetsgivare behöver ger oss en god grund för vårt fortsatta arbete. Arbetsförmedlingens prognoser är en av de mest tillförlitliga prognoserna. En viktig orsak till det är just den goda kontakt vi har med många av er arbetsgivare.

Kontakten mellan dig som arbetsgivare och oss som arbetsförmedlare är också värdefull för att matcha arbetssökande mot ditt rekryteringsbehov. Vid vårt prognosbesök eller telefonkontakt har du även möjlighet att få information om vilka tjänster vi kan erbjuda dig som arbetsgivare. Vi hoppas också att prognosen ger dig något tillbaka när du planerar för din fortsatta verksamhet.

Urvalet av arbetsställen görs slumpvis från Statistiska centralbyråns arbetsgivarregister. Den information vi får från dig summeras i stora grupper och det går inte att utläsa vad en enskild arbetsgivare svarat. All information du ger till oss är konfidentiell.

Tillägsinformation