Ändring av taknivåer för anställningsstöd

Regeringen har beslutat om nya ersättningsnivåer för flera subventionerade anställningar. Förändringarna börjar gälla den 1 november.

De subventionerade anställningar som berörs är:

  • Instegsjobb
  • Särskilt anställningsstöd
  • Extratjänst
  • Nystartsjobb
  • Lönebidrag för anställning
  • Lönebidrag för utveckling i anställning
  • Lönebidrag för trygghet i anställning
  • Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare

Mer information om hur ersättningsnivåerna förändras

Tillägsinformation