10 oktober 2017

HSB rekryterade Adam via en arbetsmarknadsutbildning

Det råder stor brist på arbetskraft inom fastighetsbranschen. Men tack vare ett samarbete mellan HSB och Arbetsförmedlingen har man nu utbildat arbetssökande till framtidens fastighetsskötare.

Direkt efter arbetsmarknadsutbildningen fick Adam Bader jobb som fastighetsskötare.

Adam Bader är glad. Inte mest för att han fyller år den här dagen utan för att han är lycklig över sitt jobb som fastighetsskötare på HSB Stockholm. Glädjen är ömsesidig, på HSB Stockholm är man också glad.

– Det är en stor utmaning att rekrytera fastighetsskötare i dag. Branschen står inför stora pensionsavgångar och det är inte tillräckligt många som utbildar sig till yrket. Vi behöver hitta nya sätt där vi rekryterar personer och utvecklar dem själva, säger Kristin Printz på HSB:s HR-avdelning.

Kontaktade arbetsgivarcenter i Stockholm

Den 10 oktober förra året påbörjade nio arbetssökande en två terminer lång arbetsmarknadsutbildning där man varvade teorilektioner med mentorsledd praktik hos HSB Stockholm. Mentorerna var HSB:s egna fastighetsskötare. Allt började några månader tidigare när HSB tog kontakt med Ipek Dilek på Arbetsförmedlingen Stockholms arbetsgivarcenter.

Det är en arbetsförmedling som erbjuder en rad tjänster inom rekrytering till arbetsgivare i hela Stockholms län och stöttar dem genom hela anställningsprocessen. Förmedlingen är indelad i branschteam med fördjupad kunskap inom ett antal yrkesområden, till exempel besöksnäring, bygg, transport, handel och service samt vård och omsorg.

Skräddarsyr arbetsmarknadsutbildningar

– Vi kan anpassa våra arbetsmarknadsutbildningar efter arbetsgivarnas rekryteringsbehov, som i det här fallet med HSB Stockholm. Det är ett väldigt bra alternativ när vi inte kan hitta kandidater med rätt bakgrund. Vi kan skräddarsy arbetsmarknadsutbildningar inom många branscher där det är brist på arbetskraft, säger Ipek Dilek som är kundansvarig gentemot HSB på arbetsgivarcentret i Stockholm.

Adam Bader tog sin fastighetsskötarexamen i juni och blev anställd på HSB direkt. Förutom Adam blev fem av hans åtta klasskompisar erbjudna jobb av samma arbetsgivare.

På HSB Stockholm är man glad över att programmet resulterade i flera nya medarbetare som snabbt har kommit in i rollen som fastighetsskötare. Att man dessutom har bidragit till att få arbetssökande i arbete gör saken ännu bättre.

Kristin Printz från HSB:s HR-avdelning och Adam Bader.

– Att få rekrytera och samarbeta med Arbetsförmedlingen och bidra till att personer får utveckla sig och skapa nya möjligheter till arbete stämmer bra överens med HSB:s värderingar, samhällsengagemang, omtanke och samverkan, säger Kristin Printz.

Nu planerar HSB för att arbetsmarknadsutbilda flera fastighetsskötare och Kristin Printz håller på att ta fram en kravspecifikation som Ipek Dilek på Arbetsgivarcenter i Stockholm ska utgå från när hon kallar nästa omgång elever.

– En av fördelarna med att samarbeta med Arbetsförmedlingen är att de är så bra på att hitta människor som passar för yrket, säger Kristin Printz.

Kontakta oss om detta låter intressant för ditt företag!

Arbetsförmedlingen Stockholms arbetsgivarcenter

Hitta din närmaste arbetsförmedling

Tillägsinformation

Mer information

Artikeln är ett utdrag ur vårt nyhetsbrev för arbetsgivare, 
oktober 2017.

Läs hela nyhetsbrevet

Prenumerera på nyhetsbrevet