13 juni 2017

Konkurrens om arbetskraft på stark arbetsmarknad

Sveriges arbetsgivare tror på ökad sysselsättning de närmaste två åren och många planerar för att anställa. Det visar Arbetsförmedlingens senaste arbetsmarknadsprognos.

Bild på två män med skyddshjälmar på sig

Den svenska arbetsmarknaden är mycket stark. Under 2017 och 2018 ökar sysselsättningen med sammanlagt 149 000 personer. Flest nya jobb förväntas inom privat och offentlig tjänstesektor samt inom byggsektorn.

Utvecklingen medför också att konkurrensen om arbetskraften kommer att öka. En konsekvens är att rekryteringarna tar längre tid, men också att många arbetsgivare börjar anpassa sina rekryteringar och ställa lägre krav.

Prognosen baseras på intervjuer med ett stort antal privata och offentliga arbetsgivare i hela landet. Tack alla ni som har medverkat!

Läs hela prognosen

Bredda din rekrytering
Vi hjälper arbetsgivare att möta den ökade konkurrensen om arbetskraft. Med våra tjänster kan du matchas mot över 130 000 arbetssökande i kandidatbanken. Du kan även få ekonomiskt stöd när du anställer personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Anställa med stöd
Hitta kandidater

Behöver du vägledning i din rekrytering?
Ta en titt på vår guide som berättar om allt du bör tänka på före, under och efter din rekrytering.

Så rekryterar du effektivt

Tillägsinformation