12 april 2017

Få tillgång till Sveriges samlade kompetens

När du inte begränsar din rekrytering på något sätt utan verkligen tar med alla i din rekrytering får du tillgång till den samlade kompetensen. Det kallas att rekrytera inkluderande.

Det handlar om att se allas kompetens men också att se kraften i alla kandidater. Det är ett bra sätt att ta till vara olikheter och se vinsten med människor som kompletterar varandra.

- Den stora vinsten med inkluderande rekrytering är att du får den kompetens du verkligen behöver, inte den som är mest lik dig själv. Genom att du breddar din rekrytering till fler personer och en riktigt genomtänkt kravprofil ökar chanserna att rätt person blir din nästa medarbetare säger, Seher Yilmaz ordförande i Rättviseförmedlingen.

Ta reda på mer i ett webbinar som sändes den 6 april:

Tillägsinformation