2 februari 2017

Nya villkor för nystartsjobb från 1 februari

Från och med den 1 februari gäller nya villkor för nystartsjobb. Bland annat innebär det skärpta krav på avtalsenlig lön och förmåner, begränsning av stödtiden, samt nya bestämmelser för hur ersättningen räknas ut.

Förändringarna påverkar inte de beslut som tagits innan den 1 februari, men gäller alla nya beslut inklusive beslut om förlängningar av nystartsjobb.

Kort om de nya villkoren för nystartsjobb:

  • Den anställde ska ha en lön och anställningsförmåner enligt kollektivavtalet i branschen. Om du som arbetsgivare saknar kollektivavtal måste du teckna vissa försäkringar för den anställde.
  • Tiden för hur länge en person kan ha nystartsjobb begränsas till högst två år. Den som är under 25 år när året börjar kan i det flesta fall ha ett nystartsjobb i högst ett år.
  • Ersättningsnivån förändras och kommer vanligtvis att vara baserade på hur länge den anställde har varit borta från arbetslivet.

Läs mer om de nya villkoren

Beslutet om de nya villkoren har fattats av regeringen. Syftet med förändringarna är bland annat att se till så att alla anställda med en lönesubvention har lika goda arbetsvillkor. Nystartsjobben ska också bli mer träffsäkra och effektiva genom att subventionen i högre grad riktas till personer som har varit utan arbete under lång tid.


Tillägsinformation