19 januari 2017

Stor uppslutning kring inspirationsseminarium

Måndag den 16 januari träffades över 200 hr-chefer för att inspireras och lära sig mer om moderna beredskapsjobb i staten. På scen fanns förutom Arbetsförmedlingen representanter från departementet, arbetsgivarverket och statskontoret. Alla med ett uppdrag kring moderna beredskapsjobb i staten. Skövde kommun delade också med sig av sina egna erfarenheter av att anställa personer som behöver extra stöd för att komma in på arbetsmarknaden.

- Moderna beredskapsjobb är en viktig reform på flera olika sätt. Den utgör en väg in på arbetsmarknaden för grupper som står långt ifrån, den kan innebära en avlastning för myndigheter, som under en tid får in fler medarbetare. I bästa fall kan den också få myndigheterna att tänka i nya banor i samband med rekryteringar, vilket blir allt viktigare när vi står inför en växande kompetensbrist, säger Clas Olsson, biträdande generaldirektör Arbetsförmedlingen.

Vad är moderna beredskapsjobb i staten?

Moderna beredskapsjobb i staten innebär att myndigheter kan få ekonomisk ersättning för att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden. Ersättningen motsvarar den för extratjänst. Alla myndigheter har genom regleringsbrevet ett uppdrag att ta emot moderna beredskapsjobb i staten fram till 2020.

Arbetsförmedlingens uppdrag är att informera om moderna beredskapsjobb i staten och matcha myndigheternas behov med långtidsarbetslösa.

Mer information


Tillägsinformation