9 januari 2017

100 procent extratjänst för offentliga arbetsgivare

Nu får du ersättning med 100 procent av lönekostnaden när din extratjänst jobbar heltid. Även handledarstödet är höjt och nu kan du även anställa nyanlända. Syftet är att öka möjligheterna för dem som varit arbetslösa länge att få ett arbete.
– Vår extratjänst Fredrik är en stor tillgång som gör att jag kan ägna mig åt mina kärnuppgifter, säger SFI-läraren Anki Karlsson i Hemse på Gotland.

Fredrik Sutt är 37 år och har varit arbetslös många år. Ju längre man är arbetslös desto svårare brukar det vara att hitta tillbaka till arbetsmarknaden. Så har det varit för Fredrik Sutt.

Efter många års arbetslöshet har Fredrik Sutt äntligen fått jobb i form av en extratjänst.

– Jag har en musikutbildning från en folkhögskola här på Gotland och har haft en hel del olika jobb men aldrig någon fast anställning. Innan jag fick det här jobbet var jag arbetslös väldigt länge, säger han.

En extratjänst innebär att en arbetssökande arbetar hos en arbetsgivare inom den offentliga sektorn. Arbetsgivaren får en extra resurs och den anställda får lön enligt kollektivavtalet.

Arbetsförmedlingen och kommunen samarbetar

På Gotland samarbetar kommunen och Arbetsförmedlingen om extratjänsterna. Arbetsförmedlingen tar fram lämpliga kandidater och överlämnar dem till kommunens arbetsmarknadsenhet Steget, som i sin tur matchar dem mot lämpliga arbetsgivare.

– Vi marknadsför extratjänster som en möjlighet för arbetsgivare att ta ansvar, säger Nadja Englund som är samordnare på Steget.

– Det finns arbetsgivare som frågar vad det är för fel på personen som vi försöker få ut i arbete men ofta är det enda felet just arbetslösheten. Arbetsmarknaden är inte snäll och arbetslöshet kan drabba vem som helst, fortsätter hon.

​Hela lönekostnaden ersätts

Sedan regeringen införde extratjänsterna i november 2015 har vissa förändringar gjorts. Numera ersätts hela lönekostnaden när din anställda jobbar heltid till skillnad mot den tidigare ersättningen, som var 75 procent. Som mest kan du få 1 140 kronor per arbetad dag.

Du får även ett bidrag på 150 kronor per arbetad dag de tre första månaderna. Därefter får du 115 kronor per arbetad dag för att hjälpa och handleda den anställde på arbetsplatsen. Tidigare har extratjänsterna enbart erbjudits till långtidsarbetslösa men nu är de även tillgängliga för nyanlända.

Språkläraren Anki Karlsson har fått tid att ägna sig åt sina kärnuppgifter sedan extratjänsten Fredrik Sutt (i vit t-shirt) blev anställd.

På Gotlands folkhögskola i Hemse pågår en SFI-lektion för nyanlända. Läraren Anki Karlsson hjälper eleverna från Syrien, Afghanistan och Eritrea att lära sig svenska. Innan Fredrik Sutt började sin extratjänst var hon tvungen att ägna värdefull lektionstid år ickepedagogiska uppgifter, som att ladda iPads och hämta skrivmateriel.

– Fredrik är behjälplig med allt och är inte bara ett stöd för mig som lärare utan även för eleverna. Sedan han började här kan jag ägna mig åt mina kärnuppgifter, säger Anki Karlsson.

Text och foto: Fredrik Wolffelt

Tillägsinformation

Mer information

Artikeln är ett utdrag ur vårt nyhetsbrev för arbetsgivare, december 2016.

Läs hela nyhetsbrevet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Extratjänst