Arbetsförmedlingen

Rekrytera utomlands

Den fria rörligheten i Europa ger extra goda möjligheter för dig att hitta nya medarbetare med specifika kunskaper från andra länder.


Den fria rörligheten i Europa skapar gränslösa möjligheter för dig som är arbetsgivare. Vi hjälper dig att hitta rätt kompetens och erbjuder kostnadsfri rådgivning vid din utlandsrekrytering. Genom oss kan du bland annat:

 • få hjälp att rekrytera från andra EU/EES-länder eller Schweiz
 • delta på rekryteringsträffar i andra länder eller online
 • annonsera lediga platser inom hela EU/EES och Schweiz
 • söka efter lämpliga kandidater i det europeiska nätverket Eures cv-databas
 • få råd om vad du bör tänka på när du anställer medarbetare från ett annat land.

Den fria rörligheten inom EU/EES och Schweiz gör det lätt att rekrytera medarbetare från 31 europeiska länder, eftersom inget arbetstillstånd behövs.

Arbetsförmedlingen i Sverige ingår i europeiska nätverket Eures (European Employment Services).

Eures uppgift är att bidra till ökad rörlighet på den gemensamma arbetsmarknaden inom EU/EES och Schweiz.

I nätverket ingår Euresrådgivare från Arbetsförmedlingen som är specialister på europeisk arbetsmarknad.

Eures webbplats

Om du ska anställa någon som är medborgare i ett land utanför EU behöver den personen i de flesta fall ett arbetstillstånd. Den fria rörligheten på arbetsmarknaden gäller alltså inte medborgare från länder utanför EU/EES.

Det är Migrationsverket som ansvarar för all handläggning av arbetstillstånd, och på deras webbplats hittar du mer information om rekrytering utanför EU/EES.

Migrationsverkets webbplats

Pekar upp

Hitta kandidater på rekryteringsträffar och jobbmässor

Som arbetsgivare är du välkommen att i samarbete med oss delta i rekryteringsträffar och jobbmässor – i Sverige, i andra länder eller online.

På webbplatsen European Job Days hittar du en översikt över internationella jobbmässor som Arbetsförmedlingen i Sverige arrangerar eller deltar i. Har du inte möjlighet att delta själv, kan vi hjälpa till med att marknadsföra era utannonserade jobb.

European Job Days

För närvarande anordnas inga mässor i Europa som representanter för Arbetsförmedlingen deltar i. Kommande mässor annonseras här. Arbetsförmedlingen samarbetar med ett stort antal länder inom EU/EES samarbetet och anordnar rekryteringsaktiviteter i nära samarbete med svenska företag som söker personal.

För mera info: eures@arbetsformedlingen.se

Vill du veta hur du kan delta? Kontakta en Euresrådgivare hos oss på Arbetsförmedlingen så hjälper vi dig vidare.

Kontakta en Euresrådgivare

Du når även en Euresrådgivare genom att ringa 0771-416 416. Tjänsten är öppen måndag till fredag mellan klockan 10 och 16.

Pekar upp

Ta hjälp av vårt europeiska nätverk

Arbetsförmedlingen i Sverige ingår i europeiska nätverket, Eures, European Employment Services. Eures uppgift är att bidra till ökad rörlighet på den gemensamma arbetsmarknaden inom EU/EES och Schweiz. I nätverket ingår Euresrådgivare från Arbetsförmedlingen som är specialister på europeisk arbetsmarknad.

Arbetsförmedlingen har många års erfarenhet av utlandsrekrytering via det europeiska nätverket Eures. Vi har hjälpt arbetsgivare med att rekrytera läkare, sjuksköterskor, ingenjörer, it-specialister, veterinärer, bilplåtslagare, bilmekaniker, CNC-operatörer, call center-personal med mera.

En Euresrådgivare kan bland annat hjälpa dig med:

 • annonsering av lediga platser i EU/EES och Schweiz
 • råd och stöd vid rekrytering i EU/EES och Schweiz
 • information om rekryteringsmässor i Europa.

Sök efter en Eures-rådgivare

Skicka ett mejl

Du hittar mer information om vad du kan få hjälp med på Eures webbplats. Här kan du registrera dig som arbetsgivare och söka efter cv som matchar dina behov.

Eures webbplats

För dessa branscher har vi branschinriktade Euresrådgivare som du kan kontakta via mejl:

Sjukvård

Ingengörer inom it och andra teknikbaserade yrken

Flygbranschen

Kockar

Genom att registrera dig som arbetsgivare på Eures weppblats kan du söka efter kandidater som överensstämmer med dina krav. Du kan läsa, spara och organisera kandidaternas cv:n.

Hitta kandidater

Pekar upp

Ekonomisk ersättning när du rekryterar från annat EU/EES-land

Är du ett mindre företag med max 250 anställda kan du få ekonomiskt stöd när du rekryterar en person i åldern 18-35 från ett annat EU-land och Norge och Island. Du kan få ersättning för att du erbjuder den du anställer jobbintroduktion, internutbildning eller språkutbildning. Stödet är ett EU-projekt och kallas för ”Ditt första Eures-jobb”.

Läs mer om villkor och hur du söker

Pekar upp

Att tänka på när du rekryterar från ett annat land

När du rekryterar från ett annat land finns det flera saker du måste fundera över än när du rekryterar personal på hemmaplan. Sådant som svenskar finner självklart kan personer från andra länder behöva ha hjälp med eller förklaring på. Den här checklistan hjälper dig att förbereda dig och lyckas bra med din internationella rekrytering.

Du kan även ladda ner checklistor från Eures webbplats

Informera berörda personer på din arbetsplats om rekryteringen så att alla kan göra de förberedelser som behövs när det gäller resurser och ansvar. Det är bland annat viktigt att identifiera utgifter och fördela medel för exempelvis studiebesök, språkundervisning och flytt.

Utse lämpliga nyckelpersoner på din arbetsplats. Det kan handla om personal med matchande språkkunskaper eller någon som själv har erfarenheter av att ha flyttat till ett annat land för att arbeta.

För att båda parter ska kunna bilda sig en uppfattning om förutsättningarna för den aktuella rekryteringen kan du bjuda in till ett studiebesök.

Ordna så mycket som möjligt av det praktiska arbetet med biljetter och boende. Gör en plan med aktiviteter för hela resan.

Ju personligare besöket blir desto större chans för ett lyckat besök.

Några exempel på punkter att ta upp:

 • Presentera arbetsplatsen
 • Berätta om arbetsförhållanden och arbetsvillkor
 • Informera om orten: boendemöjligheter, skolor, barntillsyn, fritidsaktiviteter, kultur och kommunikationer.

I samband med besöket är det bra att prata om eventuell familjs önskemål om arbete.

Familjens situation kan i ett längre perspektiv vara avgörande för hur rekryteringen kommer att lyckas.

Kontakta oss och undersök vilka rekryteringsvägar som finns för medflyttande familjemedlemmar.

Anställningsavtalet måste alltid vara skriftligt. Förklara grunderna för svensk arbetsrätt och kollektivavtal.

Var beredd på att hjälpa till med att skaffa bostad.

Förklara också gärna svenska begrepp som hyresrätt, bostadsrätt och egna hem. Motsvarigheter finns kanske inte i din nyanställdes hemland.

Som EU-medborgare har du rätt att arbeta, studera eller bo i Sverige utan uppehållstillstånd.

Rätten för EU-medborgare att vistas i Sverige utan uppehållstillstånd kallas uppehållsrätt.

De som har uppehållsrätt är de som till exempel är

 • arbetstagare
 • egen företagare
 • studerande
 • eller har tillräckliga medel för sin försörjning.

Personer får även uppehållsrätt när de söker jobb under de sex första månaderna i Sverige, om de är medborgare i ett annat EU/EES-land eller Schweiz.

Om din nyanställde har uppehållsrätt i Sverige behöver du inte kontakta Migrationsverket.

På Migrationsverket finns mer information detta

Om den anställde flyttar till Sverige med avsikt att stanna mer än ett år, måste personen folkbokföras och få ett svenskt personnummer. Den anställde måste i så fall besöka det lokala skattekontoret. Den anställde behöver ta med sig pass eller nationellt ID-kort, anställningsbevis (undertecknat av både dig som arbetsgivare och den anställde) samt eventuellt vigselbevis och födelseattester för medföljande barn.

Om anställningen och vistelsen väntas pågå kortare tid än ett år sker behövs ingen folkbokföring. Istället får den anställde ett samordningsnummer och registreras i skatteregistret. Ett intyg från dig som arbetsgivare krävs där anställningstiden framgår. När det gäller skatteregistreringen kan även du som arbetsgivare registrera den nyanställde via kontakt med lokala skattekontoret.

När man bor i Sverige får man inte köra en utlandsregistrerad bil.

Innan den anställde lämnar hemlandet ska den anställde skaffa en exportvagnslicens så att bilen är försäkrad den första tiden i Sverige.

Läs mer på Transportstyrelsens webbsida

EU/EES-medborgare behöver inte byta till svenskt körkort, men vill den anställde göra det kontaktar han eller hon Länsstyrelsens körkortsavdelning.

Läs mer på Körkortsportalen

Engagera övrig personal i introduktionen.

Behöver ni ordna med utbildning i svenska? Om anställningen inleds med språkutbildning kan det vara en fördel om även familjen uppmuntras att lära sig svenska. Att underlätta flytten för hela familjen ger bättre förutsättningar för att rekryteringen ska lyckas. Försök också att hjälpa in hela familjen i olika typer av svenska nätverk, föreningar och liknande.

Din nyanställda medarbetare kan i början behöva hjälp med många praktiska detaljer. Det kan röra sig om kontakt med Försäkringskassan eller bank, eller att skaffa telefonabonnemang, el, vatten, TV-licens eller hemförsäkring. Det är också viktigt att informera om hur det fungerar med arbetslöshetsförsäkring i Sverige, om fackföreningar och a-kassa.

Jämför skillnaderna mellan Sverige och det aktuella landet beträffande utbildning, arbetsförhållanden och yrkesinnehåll.

Inflyttningsservice

Ta reda på vad just din kommun kan erbjuda för service till nyinflyttade, när det gäller boende, skolinformation med mera.

Välkomstpaket

Paketet kan innehålla olika informationsbroschyrer om närområdet, lokala sevärdheter, kartor och information om pendlingsmöjligheter eller allmänna kommunikationer.

Mentorskap

Att utse en mentor, som kan vägleda den nyanställda i frågor som rör arbetskultur, rutiner och sociala aspekter av det nya jobbet är en positiv åtgärd för att underlätta introduktionen.

Migrationsverket utfärdar arbetstillstånd för utländska au pairer för vistelse i Sverige. Detta gäller ej EU/EES-medborgare.

Au pair ska inte jämföras med hemhjälp eller barnflicka. Syftet med vistelsen i Sverige ska vara att få internationella erfarenheter och möjligheter att lära sig svenska språket och svensk kultur.

Den som vill bli au pair i Sverige måste ha uppehålls- och arbetstillstånd klart och infört i passet före inresa i Sverige. Sedan 1 maj 2014 behöver EU/EES-medborgare inte registrera uppehållsrätt längre.

Det finns ingen möjlighet att ta emot en au pair om personen kommer från eller redan är bosatt i Sverige. I de fallen handlar det om anställning och vanliga anställningsförhållanden gäller, till exempel vad gäller skatt och arbetsgivaravgifter.

Kontakta Skatteverket och Migrationsverket för mer information.

Migrationsverket om att anställa en au pair

En möjlighet för din nya medarbetare att lära sig svenska är att göra det online via learningswedish.se som administreras av Svenska institutet (SI).

Kursen är gratis men kan kombineras med lärarstöd mot en avgift.

Learningswedish.se

Din nya medarbetare kan söka ersättning för utlägg i samband med studierna, till exempel för lärarledd svenskakurs genom learningswedish.se.

Det gör medarbetaren via projektet Ditt första Eures-jobb/Your first EURES job där arbetstagare och företag kan söka ersättning för utlägg. Vad man kan få ersättning finns information om här:

Your first EURES job