Få stöd på arbetsplatsen om du har en medarbetare med funktionsnedsättning

Kundservice
Kundservice

Om du har en medarbetare med en funktionsnedsättning kan du få olika stöd, hjälpmedel och anpassningar efter personens förutsättningar och behov. Du kan också få stöd om du är egen företagare eller en fri yrkesutövare och själv har en funktionsnedsättning, som gör att du behöver stöd för att hantera ditt arbete.