Blanketter och intyg för arbetsgivare

Kundservice

Här hittar du blanketter, intyg och informationsblad som du kan behöva som arbetsgivare.Arbetsgivarintyg behövs då en arbetstagare söker arbetslöshetsersättning eller söker aktivitetsstöd:
Arbetsgivarintyg

Deltidsintyg behövs för deltidsarbetslösa och timanställda anmälda på Arbetsförmedlingen:
Deltidsintyg

Blankett för att ansöka om skadeersättning i det fall en deltagare orsakat skada som medfört kostnader för företaget:
Skadeersättningsansökan

Försäkringsskydd och skadeersättningsansvar vid vissa arbetsmarknadspolitiska program:
Faktablad försäkringsskydd

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar:
Faktablad arbetsmiljöansvar